Kosit, či nekosit? Povinnost pokosit trávu na pozemku, případně dokdy. Jak je to s pokutou

Někdo seče svůj anglický trávník téměř co hodinu, jiného nevyvede z míry ani rok neposekaná tráva měnící se v Boubín křížený s kompostem. První případ lahodí oku, ale dráždí sluch neustálým provozem sekačky. V druhém případě řvoucí sekačka nezatěžuje sousedovu nervovou soustavu, zároveň je však lepší zrak, mnohdy i čich, upírat někam jinam. Případně se vydatně postříkat repelentem. Je pravda, že zákon ukládá povinnost mít k 30. červnu posekanou trávu na pozemku? A že pokud tak neučiníte, dostanete pokutu?

Kosení a zákon

Nyní si mnozí nekosiči trávy oddechnou. Neexistuje totiž zákon, který by direktivně nařizoval, že k určitému datu musíte mít pokosený pozemek. Také neexistuje norma, která by říkala, že tráva na vaší zahradě může mít maximálně např. čtvrt metru a ani o milimetr více. Taková nařízení by byla bezesporu dost nesmyslná.

Nicméně zákon ukládá majitelům pozemků povinnost o svůj pozemek určitým způsobem pečovat. Jedná se například o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Paragraf 66d říká, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce. Totéž platí pro právnické osoby. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Jeho projednání spadá pod obecní úřad.

Nejde o výšku trávy

Mnohé obce upozorňují své obyvatele na uvedenou skutečnost, zejména zdůrazněním povinnosti kosit trávu a plevel. V podstatě nejde ani tak o to, jestli má vaše tráva 5 cm nebo 20 cm. Hlavním cílem je zamezit šíření invazivních a nebezpečích druhů plevelů (např. bolševičníku). Dále jde o to, aby pozemek nevypadal odpudivě a neprodukoval kromě plevelů v nepřirozeném měřítku také nežádoucí organismy (např. nebezpečná klíšťata, přemnožení komáři). Řečeno lidově, je potřeba se o svůj pozemek přiměřeně postarat a nemít na něm „bordel“.

Jak to chodí v praxi

Obce mají možnost stanovit určité podmínky týkající se života v obci a udržování pořádku v obci vydáním závazných vyhlášek.  (Zde patří např. známé stanovení pravidel, kdy nemůžete sekat trávu sekačkou, abyste nerušili ostatní obyvatele v odpočinku.)

Je tedy dobré kontaktovat obec, v které se váš pozemek nachází a informovat se. V praxi to však většinou funguje tak, že zpustlá zahrada někoho obtěžuje a dotyčný informuje obecní úřad. Příslušný odbor zpravidla vyzve „nepořádníka“, aby v určité lhůtě (např. 14 dní)  zahradu uvedl do pořádku. Většinou tedy pokosil přerostlou trávu a plevel, odstranil zdroje zápachu atd. Pokuta za přestupek hrozí zejména, pokud dotyčný nespolupracuje.

Trávu je třeba kosit s rozumem

Smyslem zákona určitě není vyžadovat po občanech, aby udržovali anglické trávníky. Naopak. V dnešní době se již prosazuje názor, že není dobré udělat trávníku nízký sestřih. Je to právě vyšší trávník, který pomáhá zadržovat vodu v půdě, což je důležité v obdobích sucha a letních veder. Tráva a luční kvítí je navíc domovem a potravou pro mnoho užitečného hmyzu.

Může vás zajímat:

Když soused na podzim neuklízí. Sousedovo listí, ovoce a větve na vaší zahradě