Nezapomeňte si přičíst k ubytování poplatek z pobytu. U čtyřčlenné rodiny může činit až 200 Kč na den

Tuzemská dovolená vás většinou vyjde výrazně levněji než dovolená v zahraničí. Přesto však můžete být nemile zaskočeni, když zjistíte, že úhradou ubytování výdaje za pobyt v naší Matičce Vlasti nekončí. Většinou na vás totiž ještě číhá tzv. turistický poplatek. Kdy ho musíte zaplatit a kolik? A jak to, že vaše známá ho na dovolené platit nemusela nebo zaplatila méně než vy?

Komu jde poplatek „do kapsy“

Lidově zvaný turistický poplatek je oficiálně označen jako poplatek z pobytu. Jedná se o jeden z několika poplatků, které si může každá obec zavést. Obecní poplatky jsou pro obec zdrojem příjmu, s kterým pak může obec hospodařit. Zpravidla každá obec řeší dilema: maximalizovat své příjmy z poplatků, tedy požadovat jejich maximální výši, nebo ulehčit život v obci obyvatelům či podnikatelům nastavením co nejnižších poplatků?

Maximální výše

Zákon zpravidla ponechává obcím určitý manévrovací prostor tím, že stanoví pouze maximální výši daného poplatku. V případě poplatku z pobytu se jedná maximálně o 50 Kč na každý započatý den pobytu, s výjimkou počátečního dne za který neplatíte. Jestli ho však obec zavede, případně v jaké velikosti, to již zákon ponechává na obci.

Kdy musíte zaplatit

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Pokud tedy jedete na dovolenou např. do Jeseníků a budete ubytováni dva týdny na horské chatě, poplatek zaplatíte. Stejně na tom budete, jestliže strávíte tři týdny v Brně v hotelu nebo penzionu.

Osvobození od poplatku

Dle zákona o místních poplatcích existují výjimky, které tento poplatek platit nemusí. Od poplatku je osvobozena zejména osoba:

  • nevidomá či osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby nebo osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce;
  • mladší 18 let;
  • pečující o děti na zotavovací akci;
  • vykonávající sezónní práci na území obce (tj. brigádník v zemědělství, pohostinství).

Nemocnice vs. lázně

Poplatky se nevztahují na pobyty ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, jestliže se jedná o hrazenou zdravotní službu. Pokud bude váš zdravotní stav vyžadovat, aby vás převezli z Kotěhůlek pod Koncem světa do nemocnice v Praze, užijete si pražskou nemocniční péči bez poplatku z pobytu.

Obdobné však neplatí pro lázeňskou rehabilitační péči. Jestliže vám pražský lékař předepíše lázně v Zapadákově pod smrkem, budete muset poplatek z pobytu uhradit ve výši stanovené místní obecní vyhláškou.

Komu poplatek zaplatíte

Vy jste jakožto turista poplatníkem. Kvůli poplatku však nemusíte utíkat o dovolené na obecní úřad, ale uhradíte jej poskytovateli úplatného pobytu, např. majiteli penzionu, který je plátcem poplatku obci.

Jiný kraj, jiný mrav

V r. 2021 některé obce snížily poplatky z pobytu na minimum, případně dokonce na nulu. Chtěly podpořit rozvoj cestovního ruchu v obci, a tím pomoci místním živnostníkům, kteří utrpěli díky kovidu těžké ztráty. Naopak jiné obce poplatek razantně zvýšily, někdy až na maximálních 50 Kč. Letos je situace obdobná.