Náměstí Republiky se dočká nového kabátu

Zdroj: archiweb.cz

BRNO – Díky vybudování Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, rozvoji bývalé Motorárny Zetoru a Nové Zbrojovky lze očekávat, že náměstí Republiky začne přitahovat více návštěvníky. Z toho důvodu bude vypsána architektonická soutěž, která ukáže možnou podobu úprav náměstí.

S rozvojem velkého městského okruhu se dá očekávat, že se z Dukelské třídy stane městská třída, která nebude tak dopravně zatížená automobilovou dopravou. Ta bude odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. Náměstí Republiky by se tak stalo živým středem městské části. Nyní je rozděleno na dvě části, v té první je stavba kostela Nejsvětějšího srdce Páně, v druhé třířadá lipová alej. Zde přichází první problém, pod alejí vede kanalizace, která je ve špatném technickém stavu a při havárii by ohrozila stromy. Radní proto věc zkonzultovali s vodárnami, které kanalizaci přeloží.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Radní schválili vypsání urbanisticko-architektonické soutěže, která bude mít jednu fázi a návrhy budou podávány anonymně, aby mohly být hodnoceny nestranně. „Jedná se o jednu z prvních soutěží na podobu historického náměstí. Snahou bude najít takovou podobu úprav veřejných prostranství, které by měly být řešeny komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal. Samotná soutěž by mohla být vypsána letos v prosinci, odměna je stanovena na 1,5 milionu korun.