Ze sokolských garáží by se mohla stát škola se sportovní halou

Ilustrační foto

BRNO – V Botanické ulici se zachází garáže, které patří Tělovýchovné jednotě Sokol Brno. Ta navrhla městu, že si může objekt odkoupit za jednu korunu za předpokladu, že zde postaví školu se sportovní halou. Radní souhlasili a vypíšou soutěž na její podobu.

„Sokolové nám nabídli, že by mohli pozemek s garážemi převést do majetku města za 1 korunu. Město by tam pak postavilo základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Za tento převod by TJ Sokol Brno I získala možnost bezúplatně využívat halu v odpoledních hodinách a o víkendech až do konce životnosti budovy,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pozemek je nyní veden jako plocha s funkčním využitím pro rekreaci, před výstavbou bude nutné změnit využití na plochu pro veřejnou vybavenost, konkrétně školství. Vybudování školy tak nyní závisí na změně územního plánu. Kancelář architekta města Brna zpracovala hmotovou studii, která prověřila umístění 18třídní sportovní základní školy pro 540 žáků a navrhla doplnění podzemních garáží o 128 parkovacích místech.

Nyní je v plánu vypsání projektové soutěže pro podobu prostranství. V druhé etapě projektu se bude řešit úprava předprostoru okolních památkově chráněných staveb – Nejvyššího soudu České republiky, Masarykova studentského domova a Husova sboru. Kancelář vypracuje soutěžní podmínky pro urbanisticko-architektonickou soutěž, ta by mohla být vypsána v říjnu.