Opravdu muž spatřil strážce posledního krále jednoho indiánského kmene?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pixnio.com

Tato podivná událost působí bizarně a neuvěřitelně, přesto se měla odehrát v roce 2004 v Guatemale.

Neohrožený průvodce

Peter K. je Němec, který se již před lety vystěhoval do Guatemaly – státu, jehož obyvatelstvo tvoří zhruba z poloviny různé skupiny rozdrobeného národa Mayů. On sám ovládá několik mayských dialektů. Původním povoláním je zemědělský technik, ve své nové vlasti však rád dělá turistického průvodce malým skupinám či jednotlivcům, kteří chtějí blíže poznat oblast Peténu. Petén je řídce osídlená severní provincie, jakési „zelené peklo“ Guatemaly. Zde se v džungli skrývají nesčetné svatyně a opuštěná sídliště starých Mayů.

Když má čas, vydává se Peter sám na terénní motorce do této ne právě nejbezpečnější oblasti, v níž jsou návštěvníci ohrožováni moskyty, kajmany a hady. A v tomto pralese měl na přelomu let 2003 a 2004 mimořádně tajuplný zážitek, který jej dodnes naplňuje děsem a zároveň nutí k zamyšlení.

Las Vinyas

Cílem jeho tehdejší výpravy bylo Las Vinyas, staré posvátné město mayského kmene Qed Che. Tento lid odešel již před několika staletími na jih, nyní se však vrátil zpět do své původní vlasti, nacházející se západně od laguny Perdida. Když Peter navštívil toto místo poprvé, dělal mu náčelník kmene průvodce a ukázal mu různá zajímavá místa včetně stupňovitých pyramid, na nichž se nyní pěstovala kukuřice. Pouze vchodu do jedné štoly se starý indián vždy vyhnul obloukem – zcela zjevně bylo toto místo velkým tabu. Ani ostatní příslušníci kmene se k tomuto jakémusi vchodu do podsvětí nepřibližovali.

Vetřelec

Jednoho dne – když se domníval, že je nikdo nepozoruje – vstoupil Peter K. do tajuplné jeskyně. Již po několika krocích jej obklopila černá tma. Měl však s sebou lampu, kterou nyní rozsvítil. Po několika dalších krocích si v poslední chvíli všiml propasti, která se před ním rozevřela – kdyby šel o dva kroky dál, už nikdy by nemohl vyprávět, co tam dole našel.

Když se vzpamatoval, posvítil do propasti, která byla několik metrů hluboká a měla přesně kulatý tvar, podobně jako studna. A na dně této jámy byl obrovský had, jehož rozměry vzbuzovaly náležitý respekt. Plaz zvedl svou velkou hlavu a několik dlouhých okamžiků si vetřelce prohlížel. Pak se opět stočil do klubíčka a dál si návštěvníka nevšímal.

Neznámé zvíře

Peter později popsal hada několika v Guatemale působícím zoologům. Zvíře prý mělo obrovskou zeleno-černou hlavu a také velmi nápadnou ornamentální kresbu na hřbetě. Tím také začíná série otázek a hádanek, týkajících se onoho záhadného tvora. Nikdo z dotázaných zoologů nedokázal plaza přiřadit některému známému druhu. Jak se zvíře do jámy dostalo? Čím se živí v hluboké díře? A jeho klidná reakce na Peterův příchod ukazuje, že nebyl v bezprostředním ohrožení smrtí hladem.

Ještě víc ovšem překvapilo Petera vysvětlení, kterého se mu dostalo od náčelníka. Ten jej totiž při vstupu do jeskyně tajně pozoroval. Prohlásil, že had je osobním strážcem posledního krále indiánského lidu, který odešel před několika staletími na jih. A po celou tu dobu hlídá strážce – mezitím proměněný v hada – ponuré místo posledního odpočinku svého pána.

Je tu ale ještě jedna podivná okolnost. Zmíněná ornamentální kresba na hřbetě hada odpovídá přesně ornamentu, který mohou návštěvníci Las Vinyas obdivovat na mnoha místech. Je to znak posledního krále, který zde vládl před odchodem kmene na jih.