Město se vyjádřilo k připravované stavbě Campus Living v Bohunicích

Zdroj: ČSSD Brno Bohunice

BRNO – Společnost Campus Living požádalo město o vyjádření v projektové dokumentaci na výstavbu polyfunkčního domu v Bohunicích. Radní tuto žádost schválili a k projektu se vyjádřili.

Společnost chce v Bohunicích postavit polyfunkční dům s bytovými a ubytovacími jednotkami při ulici Kamenice. Objekt se skládá ze dvou oddělených celků – ubytovacího objektu A a bytového domu B. Oba objekty budou mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Obě stavby budou mít plochou střechu určenou k užívání, v jejich podzemních patrech bude dohromady 42 parkovacích míst. Ta vzniknou i na venkovní ploše, zde jich bude 21.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejného prostranství, osvětlení, zeleně a retenční nádrže. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. Na závěr doplním, že se jedná o poměrně vhodnou dostavbu prázdného nároží, kterou jako město vítáme,“ přiblížil Filip Chvátal. V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.