Řidičáky od 17 let a také zpřísnění bodového systému – ministerstvo dopravy představilo novelu

Zdroj: pixnio

ČESKO – Způsob, jak postihovat řidiče, kteří se dopustí různých přestupků, získal od r. 2006 podobu tzv. bodového systému. K jeho aktualizaci však – navzdory tomu, že řada dalších evropských zemí flexibilně příslušnou legislativu upravuje – od té doby nedošlo. Proto nyní ministr dopravy Martin Kupka (ODS) představil návrh změny zákona o provozu na pozemních komunikacích a také změny v bodovém systému. Cílem údajně je legislativu zjednodušit a zároveň ty nejzávažnější dopravní přestupky také více trestat.

Návrh novely zákona, který míří do mezirezortního připomínkového řízení, již posvětila rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Cílem pak je přinést zjednodušení a také větší postihy u rizikových přestupků. „Chceme, aby zákon byl co nejsrozumitelnější a co nejjednodušší. Platí totiž, že čím jednodušší jsou pravidla, tím lépe se dodržují,“ uvedl Kupka s tím, že bodový systém bude zjednodušen do tří kategorií hodnocení, tedy 2-4-6 bodů. Nedojde tím ale k žádnému snížení míry sankcí, naopak do kategorie nejzávažnějších přestupků (těch, za které je strháváno 6 bodů) přibyde na základě statistik více přestupků. „Logika systému vychází z vyhodnocení závažnosti nehod, aby vážnější postih byl spojen s přestupky, které přinášejí největší míru rizika a mají nejfatálnější dopady – usmrcení či vážná zranění,“ dodal také ministr.

Které přestupky jsou z hlediska dopadů nejzávažnější?

Aktualizace sankčního systému je podle odborníků velmi potřebná, což naznačují i statistická data mapující příčiny a dopady dopravních nehod. „Tato aktualizace není jen o zpřísnění, ale také o zvýšení bezpečnosti,“ objasnil pak Tomáš Neřold z BESIP s tím, že sankce za způsobení dopravní nehody se budou dvojnásobit. Nejvíce se pak pozornost zaměří na řízení pod vlivem alkoholu a související odmítnutí testu, nepřiměřenou rychlost a nevěnování pozornosti řízení.

Konkrétně pod vlivem alkoholu bylo totiž v Česku v roce 2021 způsobeno 4 700 nehod a 49 lidí při nich zahynulo. Nad 1,5 promile navíc nadýchala více jak polovina řidičů, kteří nehodu pod vlivem způsobili. „Jedná se o vysoce nebezpečné chování, zpřísní se tedy postihy pro řízení pod vlivem i pro odmítnutí testu, zvýší se pokuty a prodlouží zákaz řízení,“ dodal Neřold. Stejně tak nepřiměřená rychlost byla příčinou nehod u 40 % všech přestupků v roce 2021 a 4 z 10 osob, které na silnicích zemřou, jsou usmrceny z důvodu nepřiměřené rychlosti – v daném roce se pak jednalo o 178 osob. I v tomto případě se tedy zvýší bodová sankce i pokuty. Poslední z trojice nejčastějších a nejnebezpečnějších přestupků je nedostatečné věnování se řízení, potažmo užívání mobilního telefonu za volantem. To je také příčinou dalších 20 % nehod, v jejichž důsledku loni zemřelo 56 lidí. Každý třetí řidič pak zároveň přiznává, že při řízení i smskuje nebo chatuje. Stávající postihy tedy budou i v těchto případech zdvojnásobeny.

Řidičské průkazy od 17 let a dvouleté „zkušební“ období

Novela zákona zároveň počítá s novinkami směrem k řidičům představujícím nejvyšší riziko, tedy k řidičům mladým – začínajícím, tj. ve věku od 18 do 24 let. Ti totiž dle statistik způsobují 18 % všech závažných dopravních nehod. Kupka tak představil dvojici stěžejních novinek. První z nich je možnost řídit již od 17 let, samozřejmě po absolvování autoškoly, podmínkou však bude doprovod mentora. „Inspirovali jsme se v zahraničí, např. na Slovenku toto opatření vedlo k významnému snížení počtu závažných dopravních nehod,“ upřesnil Kupka s tím, že mentory mohou být jen ti, kteří mají řidičský průkaz více jak 10 let a nemají žádný záznam v bodovém kontu řidiče.

Druhou novinkou pak bude „řidičák na zkoušku“, tedy dvouletá ochranná lhůta pro novopečené řidiče. To bude v praktické rovině znamenat, že pokud řidič spáchá šestibodový nebo závažnější přestupek, bude muset absolvovat evaluační jízdu v autoškole a čtyřhodinový vzdělávací blok zahrnující rozbor jízdy, teoretickou průpravu a také psychologickou přednášku. Jejím obsahem bude dle slov Kupky „změna postoje k řízení a účasti v silničním provozu tak, aby řidiči méně riskovali, nepojímali jej jako sport a zvažovali jaká rizika a odpovědnost se k řízení pojí.“

V případě, že novela projde a bude schválena, měla by v platnost vstoupit v lednu 2024.