Na řece Dyji hynou stovky ryb, chybí jim kyslík

foto: Jara Šikula

BŘECLAV – V úterý objevil správce vodní elektrárny na jezu v Bulharech zachycená těla desítek mrtvých ryb. Jednou z příčin je zřejmě zvýšený obsah sinic, které v noci z vody ubírají kyslík potřebný pro ryby. Už před týdnem zezelenala od sinic voda v nádrži Nové Mlýny.

Podle vodohospodářů se v tomto období lidé musejí připravit na to, že se čas od času objeví větší či menší úhyn ryb. Uprostřed července na vodních tocích v povodí Moravy neteče ani polovina obvyklých měsíčních hodnot. Povodí Dyje je na tom lépe, protože má soustavu vodních nádrží, které nadlepšují průtoky v řekách pod nádržemi. „I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Další vodu navíc zachytává nenasycená půda,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Srážky v předminulém týdnu se podařilo vodohospodářům zachytit v některých vodních nádržích. Celkem se ve vodohospodářské soustavě podařilo zachytit 6,5 miliónů krychlových metrů vody. „Na počátku července bylo více srážek, proto jsme mohli částečně doplnit zásoby vody v nádržích. Od minulého týdne už opět nadlepšujeme a dotujeme vodní toky vodou z vodních nádrží,“ doplnil Gargulák. Naplněnost vodních nádrží ve správě Povodí Moravy se pohybuje mezi 70 a 100 %. Vodní nádrže Letovice a Plumlov mají sníženou hladinu z důvodu probíhající rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládá se, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech výskytu bouřek může dojít k mírnému rozkolísání hladin vodních toků.