Vlakvedoucí u Bořího lesa vypadl z vlaku kvůli nedostatečné kontrole a údržbě dveří

foto: Drážní inspekce

BŘECLAV – Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské smrti vlakvedoucího Českých drah, který vypadl při jízdě osobního vlaku z Mikulova do Břeclavi poblíž stanice Boří les.

K vlakovému neštěstí došlo 22. září loňského roku poblíž stanice Boří les. O vypadnutí průvodčího z osobního vlaku jsme informovali v článku. Mrtvého vlakvedoucího nahlásil policii strojvedoucí nákladního vlaku, který místem vypadnutí projížděl. Podle závěrů Drážní inspekce k vypadnutí vlakvedoucího přispěla nedostatečná kontrola a údržba vnějších dveří služebního oddílu motorového vozu 854, která měla za následek jejich nevyhovující technický stav. Ten se projevil uzavřením dveří takovým způsobem, že rozdíl mezi správně uzavřenými a neuzavřenými dveřmi nebyl lidským okem postřehnutelný. Nelze už zjistit, jakým způsobem se vlakvedoucí dostal do kontaktu s dveřmi, které nebyly správně uzavřeny. „Dveře byly v tomto případě nedostatečně uzavřeny a při kontaktu došlo k jejich okamžitému a překvapivému otevření bez nutnosti vyvinout větší sílu či námahu. V důsledku toho došlo ze strany vlakvedoucího pravděpodobně ke ztrátě rovnováhy v situaci, kdy navíc vlak projížděl obloukem, kde odstředivá síla působila na vlakvedoucího právě proti těmto dveřím, a k jeho vypadnutí otevřenými dveřmi z jedoucího vlaku na konstrukci ocelového mostu. V těchto místech zaznamenal i jeden cestující pád velkého tmavého objektu na pravé straně ve směru jízdy,“ uvádí závěrečná zpráva Drážní inspekce.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Drážní inspekce na problém s nedostatečným zajištění dveří přišla při následné kontrole vozidla a ověřovacím pokusu. Dveře ve služebním oddílu neprošly při modernizaci řady 854 rekonstrukcí, což podle Drážní inspekce vede k tomu, že zajišťovací a zavírací mechanismus mívá již značné vůle a nese stopy opotřebení. K potvrzení toho, že vlakvedoucí vypadnul jen opřením o dveře, došlo při dvou pokusných jízdách se zajištěným figurantem z řad hasičů. Drážní inspekce vydala na základě této události Drážnímu úřadu několik bezpečnostních doporučení. ČD začaly na základě této události dveře vyměňovat. Do výměny dveří zakázal dopravce pobyt zaměstnanců ve služebním oddílu za jízdy vlaku.