Daniel Home – měl tento miláček králů opravdu zvláštní schopnosti?

Daniel D. Home. Zdroj: www.picryl.com

Jmenoval se Daniel Dunglas Home a žil v letech 1833 až 1886. Povídalo se o něm, že umí létat, přikouzlit věci a zase je nechat zmizet. Dále, že dokáže ovládat předměty silou ducha a oheň na něj nemá žádný vliv. Celý učený svět viktoriánského století se pokoušel usvědčit tohoto miláčka králů z podvodu. Nikomu se to nepodařilo.

Jak to všechno začalo

Přitom jeho kariéra začala spíše nedobrovolně. Homea přizvali ke spiritistické seanci, které tehdy byly velmi módní. V 19 letech na ní měl působit jako médium. Najednou došlo k čemusi pozoruhodnému, co popsal F. L. Burr, vážený reportér a vydavatel listu Hartford Times. Home se prý najednou úplně nečekaně zvedl do vzduchu. Pan Burr se seance osobně účastnil a držel v tu chvíli Homea za ruku, a zároveň se dotýkal svou nohou jeho nohou, jež se vznášely asi 30 centimetrů nad zemí. Home se třásl po celém těle a byl zděšen, zažíval údajně radost i strach, a to se zřetelně odráželo v jeho tváři. Stále znovu se měl nedobrovolně zvedat nad podlahu. Potřetí se vznesl až ke stropu, jehož se lehce dotkl rukama i nohama.

Pozoruhodné kousky

D. D. Home se dále vytrvale učil záměrně plout vzduchem, dokázal totéž s lidmi i předměty, s muži i ženami sedícími na židlích, s koncertním křídlem nebo akordeonem, jež ve vzduchu dokonce hrály písně.

Jeden odborný zájemce si koupil akordeon a umístil jej do drátěné klece – a přesto Home dokázal, že se na dálku zvedal a hrál. Home také prý sám létal, jak to potvrzovala řada diváků. Tak kupříkladu v prosince 1868 se z okna třetího patra Ashleyho domu v Belgravii v Londýně vznesl do volného prostoru a jiným oknem zase vplul dovnitř.

Miláček významných osobností

Rakouský císař, kníže Metternich, Napoleon II., anglická královna a mnoho dalších vládců zvalo Homea na svůj dvůr, chtěli obdivovat jeho umění.

Své produkce pořádal výslovně v jasně osvětlených prostorách, ale i v parcích nebo zahradách, aby každé předhazování, že může jít o klam, předem vyvrátil. Kdykoli šlo o odborné pokusy, byl rovněž k dispozici.

Home a oheň

Ty měly poskytnout dokonce důkaz, že Homeovi nemůže škodit oheň. Jeden svědek vypověděl, že Home před mnoha diváky holýma rukama rozdělal v kamnech pořádný oheň a položil obličej na žhavé uhlí. Pak vzal do ruky kus rudě žhnoucího uhlí, rozdmychal jej do běla a podával divákům. Ti si popálili prsty a další svědkové mohli už z deseticentimetrové vzdálenosti zaznamenat nesnesitelný žár. Po podobném výkonu ale nebyly Homeovy ruce ani obličej v nejmenším popáleny.

Home předváděl svůj mimořádný talent (ať už to bylo cokoliv) veřejně a v nejrozmanitějších variantách. Byl to ve své době zámožný a ctěný muž, o jehož zvláštních vlastnostech tehdy téměř nikdo nepochyboval.