Děsivý sklep: Zřejmě se už nikdo nedozví, jakého druhu byla zlověstná entita, která zde působila

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pexels.com

Tento strašidelný příběh se odehrál roku 1929 v Londýně. Vše se soustředilo na vskutku děsivý sklep jednoho jinak celkem obyčejného domu.

Experiment

Nyní panovalo ve sklepě nájemního domu tísnivé ticho. Bylo po půlnoci a čtyři muže, kteří tam v jasně osvícené místnosti vyčkávali, čekala možná vzrušující noc. Dosud se nic mimořádného nepřihodilo a zdálo se, že by to mohlo vydržet.

Obytný dům, v němž se muži sešli, aby se zúčastnili pozoruhodného experimentu, se vnějškově ničím neodlišoval od ostatních podobných budov v jižní části Londýna té doby – výjimku ale představoval sklep. Nájemníci a obyvatelé domu totiž tvrdili, že z něj často slyší hlasité rány, nervy drásající pištivé tóny a pronikavé škrábání. S ohledem na to, že uvedené zvuky zřetelně vnímalo opravdu úctyhodné množství lidí, nemohlo jít o halucinaci. Navíc když nájemníci pozdě večer zašli do sklepa pro uhlí či jiné zásoby, napadla je občas jakási neviditelná síla, která jimi lehce dokázala třeba mrštit o stěnu. Také tu létaly vzduchem předměty a vše provázel nesnesitelný zápach.

Chytil se senzačního případu

Reportér Stanley Bishop se proto jednoho večera na počátku jara roku 1929 ocitl se třemi dalšími muži v onom sklepě, aby pomohl při objasnění záhadného fenoménu. Jako svědkové byli pozváni bankovní ředitel, duchovní a člen Společnosti pro výzkum paranormálních úkazů. Jako pokusného tvora si s sebou vzali do klece bílou krysu. Onoho večera vše ale působilo tak mírumilovně, že muži téměř usínali.

Když však hodiny postavené na podlaze ukazovaly čtvrt hodiny po půlnoci, byli vytrženi z malátné letargie. Krysa náhle přestala hryzat sýr, zaraženě seděla v rohu klece a s neskrývaným strachem se rozhlížela po místnosti. Cenila zuby a zlověstně potichu vrčela. Pak muži cítili, jak se vzduch kolem nich ochlazuje a ačkoliv stropní svítidlo stále zaplavovalo místnost oslnivým jasem, měli dojem, že se intenzita svitu snižuje v důsledku jakéhosi mlžnatého závoje, který se v místnosti pozvolna šířil.

Hrůzyplná scéna

Najednou krysa strnula a začala se v kleci křečovitě přemisťovat ze strany na stranu. Pak zůstala nehybně ležet. Byla mrtvá. A co víc – přímo před očima mužů se začala její hladká bílá kůže smršťovat. Nakonec to, co zůstalo, byla jakási shnilá substance. Ve sklepě se začal šířit odporný hnilobný zápach, který muže nakonec donutil opustit místnost. Když se do sklepa vrátili, panovala zde opět normální teplota a vzduch byl čistý jako předtím.

Podivné dějiny

Následující den začal Stanley Bishop zkoumat dějiny onoho domu. A odehrávaly se tu pozoruhodné věci. Během posledních padesáti let v domě nikdo nevydržel bydlet déle než půl roku. Nájemníci si stěžovali na to, že cosi neviditelného ohrožuje jejich zdraví, ba dokonce i životy. Několik nájemníků muselo vyhledat veterináře, protože psi a kočky přišli ve sklepě k nevysvětlitelným zraněním. Kritická situace se dramaticky stupňovala v posledních měsících, takže majitel začal uvažovat o tom, že nechá budovu strhnout.

Další pokus

A pak se oni muži opět sešli ve sklepě, i přes svůj otřesný zážitek. Byli odhodláni ukončit děsivé aktivity neviditelného „čehosi“. Zbyli však jen tři – bankovní ředitel rezolutně odmítl účastnit se dalšího pokusu. Tentokráte měli s sebou i plynové masky, aby se mohli chránit před případným zápachem. Bishop přinesl čerstvé jehněčí, nádoba s ním byla postavena doprostřed sklepní místnosti. Prostor byl opět dokonale osvětlen.

Asi hodinu se nedělo nic, pak šlo vše velmi rychle. Pocítili stejný chlad a Bishop položil prst na spoušť kamery. Do sklepa znovu pronikl strašný pach hniloby a muži si rychle natáhli plynové masky, aby tam mohli i nadále setrvat. Pak čerstvé jehněčí maso zmodralo a začalo se rozkládat. Za několik minut zbyl z něj jen šedý cár. Tento proces se Bishopovi podařilo zachytit na filmovém pásku. Za několik vteřin se však chopil aktivity duchovní. Všechny prostory vystříkal svěcenou vodou a začal provádět klasický rituál vymítání ďábla. Pak nezbylo než doufat, že to bylo dostatečně účinné.

Po uvedených pokusech reportér ještě dlouho udržoval spojení s majitelem domu. Kolem této budovy se však najednou rozhostil klid a mír. Manifestační projevy zlověstné entity ustaly, ať už se tu jednalo o cokoliv.