Elektřina za šest korun. Výsledná cena na faktuře bude však vyšší. Jak se tvoří její cena

Ilustrační foto. Pixabay, free image

V rámci pomoci domácnostem vláda rozhodla tento týden o zastrojování cen energií. Částky šest korun u elektřiny a tři koruny u plynu se díky médiím vryly všem, kteří se obývají drahoty, hluboce do paměti. Není to však cena konečná, kterou domácnost zaplatí. U elektřiny se totiž jedná o silovou elektřinu, která tvoří pouze určitou dílčí část ceny. U plynu je situace obdobná. Co vše se tedy ještě do ceny promítne? S jakou výslednou cenou by měli spotřebitelé počítat?

Jak si představit jednu kilowatthodinu

U elektřiny se cena udává za kilowatthodinu (kWh), resp. megawatthodinu (MWh). Elektřinu o množství 1 kWh (tj. 1 000 W) spotřebujete, budete-li 10W LED žárovkou svítit 100 hodin nebo klasickou 100W žárovkou svítit 10 hodin. Stejnou spotřebu najdete na svém elektroměru za 30 minut provozu rychlovarné konvice o příkonu 2 000 W nebo za 48 minut provozu elektrického přímotopu nastaveného na střední stupeň při příkonu 1250 W.

Regulovaná část ceny

Cena elektrické energie obsahuje dvě složky, a to regulovanou státem a neregulovanou. Regulovaná složka zahrnuje zejména:

  • Distribuční poplatky. Distributora elektřiny si  nemůžete vybrat. V podstatě se jedná o majitele a provozovatele vlastního elektrického vedení. Naše distribuční soustava je rozdělena do tří distribučních území, která jsou pod správou tří distribučních společností.
  • Poplatek za rezervovaný příkon. Díky němu máte rezervované určité množství elektřiny pro svou spotřebu, a to i když ji nakonec třeba nespotřebujete. Závisí na velikosti vašeho hlavního  jističe.
  • Příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
  • Poplatek za systémové služby. Z něj se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS).
  • Poplatek operátorovi trhu. Poplatek pro společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Tyto regulované složky elektrické energie stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který je provozován státem. Dříve, za normálních okolností, byly stanoveny zpravidla na jeden kalendářní rok a tvořily přibližně 50% výsledné ceny elektřiny. Jejich cena je v podstatě stejná pro všechny odběratele nehledě na to, od kterého dodavatele (resp. obchodníka) elektřinu odebíráte.

Neregulovaná část

Představuje tu část ceny, která vyjadřuje vámi spotřebovanou energii, tzv. silovou elektřinu. Dále měsíční fixní poplatek za správu vašeho odběrného místa. Cenu můžete ovlivnit právě výběrem svého dodavatele.

Kolik nakonec zaplatíme

Silová elektřina je právě tou částí celkové ceny, která byla vládou zastropovaná, a to ve zmíněné výši 6 Kč za kWh včetně DPH. Abychom se dostali na celkovou sumu, kterou jako domácnosti zaplatíme, musíme k ní připočítat ještě další položky, zejména regulovanou část ceny. Ministr vnitra Vít Rakušan dodal, že včetně regulované složky se celková cena elektřiny bude pohybovat mezi sedmi a devíti korunami za jednu kilowatthodinu. Uvidíme tedy, nakolik se tento odhad splní.