Řidičů opakovaně porušujících zákaz řízení přibývá. Změní to nový bodový systém a terapeutický program?

Zdroj: pexels

ČESKO – Je to pár týdnů, co Českem otřásl případ řidiče, který svou nedbalostí usmrtil dva lidi, a to navzdory faktu, že sám měl zákaz řízení a jednou byl již kvůli usmrcení za volantem trestán. Počty podobných případů přitom rostou. Změnu by tedy mohla přinést úprava bodového systému, ale také nové terapeutické programy.

Řidičů, kteří z rozhodnutí soudu nebo úřadů nesmějí usednout za volant, v Česku přibývá. Zatímco každoročně české soudy rozdají kolem 50 tisíc trestů, zákazu řízení se týká přes 14 tisíc z nich. Nejčastějšími důvody pro odebrání řidičského průkazu je pak opilost, řízení pod vlivem drog či agresivita za volantem a vysoká rychlost. Zmiňované číslo bylo obdobné jak v roce 2019, tak i 2020, loni se ale počet takto trestaných zvýšil o více jak tisícovku. A podobná je situace i z hlediska počtů těch, kteří nařízený zákaz řízení opakovaně porušují – v předešlých letech se jednalo o přibližně 4 tisíce řidičů, kteří verdikt soudu nerespektovali, loni to bylo ještě o čtyři stovky více. Je tedy zřejmé, že tresty nejsou příliš důrazné.

Jen zpřísnění trestů nestačí

Situaci by tedy mohla změnit (a zavést přísnější tresty) úprava bodového systému, která je hotová již přes tři roky, ale poslanci ji v minulém volebním období nestihli projednat. Předloha je aktuálně znovu v připomínkovém meziresortním řízení a kromě tvrdších trestů pro řidiče pod vlivem alkoholu či drog nebo ty, co způsobí závažné nehody, zavádí také povinnost absolvovat terapeutický program. Ten již v praxi testuje také Probační a mediační služba.

„Jen zpřísňovat správní řízení v případě recidivistů nepomůže, tam jde o ta rozhodnutí soudu, aby se individuálně posoudila historie řidiče, který je evidentně dle předchozích činů nebezpečný,“ vysvětlil pak Tomáš Neřold, ředitel BESIP. Je totiž faktem, že zákazy řízení se často kumulují, k čemuž by mělo být přihlíženo v neprospěch pachatelů.

Terapeutický program jako řešení?

Jistým přínosem by však mohl být speciální terapeutický program, v jehož rámci se řidiči učí rozpoznat, kdy a v čem dělají chyby, jak se jich vyvarovat a také jaké mohou mít jejich činy za volantem důsledky. Kurz již mělo možnost (v období od ledna 2021 až do  srpna 2022) absolvovat 279 řidičů, z nichž jej 78 % úspěšně dokončilo. Nejpočetnější skupinu řidičů v terapeutickém programu tvořili lidé ve věku 30-39 let (40 %) následovaní skupinou nejmladších řidičů ve věku 18-29 let (31 %). Od července 2023 má tyto kurzy zajišťovat stát a absolvovat by jej povinně měli všichni, kdo se dopustí dopravních přestupků se zákazem řízení trvajícím více jak 6 měsíců a také trestných činů. Aktuálně je absolvování kurzu podmínkou pro navrácení řidičského průkazu, přičemž je ještě třeba podrobit se psychotestům a složit zkoušku v autoškole.