Zlatým standardem tlumení bolesti při porodu je epidurální analgezie

Ilustrační foto

Je mi 32 let. Příští měsíc mě čeká první porod. Mám samozřejmě obavy, ale největší strach mám z porodních bolestí, o kterých jsem slyšela jen to nejhorší. Co mám dělat?

Bolest je přirozená reakce organismu na poškození. Jedinou bolestí, která se objevuje během života přirozeně, je porodní bolest. Proč to příroda takto zařídila, není úplně jasné, ale bolest vyvolává v našem těle procesy, díky kterým se naše fyzické schopnosti násobí. Tento efekt je u porodu, jakožto velmi těžké chvíle v životě, žádoucí.

Žijeme ale v 21. století. Jedním z úkolů současné medicíny je snaha o maximální zmírnění potíží pacienta, a tím zmírnění jeho utrpení. Zdaleka největší roli na tomto poli hraje mírnění bolesti – analgetická terapie. Pro potřebu mírnění porodních bolestí máme několik možností, které se liší jak cestou aplikace, tak zejména svou účinností. Při porodu ale musíme mít na paměti, že neovlivňujeme pouze rodící maminku, ale i ještě nenarozené dítě. S ohledem na tyto skutečnosti je dle všech výzkumů dnešním „zlatým standardem“ tzv. epidurální analgezie (PDA). Jedná se o vpravení tlumících léků do páteře, před tvrdou plenu míšní. Aplikuje ji anesteziolog. Je prokazatelně analgeticky nejvíce účinná a dosud nenarozené miminko prakticky neovlivňuje. To je rozdíl oproti lékům podávaným maminkám celkově.

V naší porodnici rodí s „epidurálem“ cca 30 % rodiček. Je to umožněno výbornou spoluprací s oddělením ARO, které je pro potřeby porodního sálu dostupné 24 hodin denně, což je v regionu jedinečné. Díky těmto možnostem PDA prakticky vytlačilo ostatní metody analgezie, vesměs podávané celkově a tlumící matku i plod. Aplikace PDA je v naší porodnici bezplatná.

Občas se setkáváme s obavami budoucích maminek z „píchání do páteře“. Mohu ujistit maminky, že za celou svou praxi jsem se s vážnými komplikacemi nesetkal. Občas, asi v 1 % případů, se mohou vyskytnout nepříjemné bolesti hlavy, které ale do 48 hodin odezní.

Závěrem tedy mohu odpovědět na původní otázku. Pokud budete rodit v naší porodnici, poskytneme Vám nejmodernější a nejšetrnější současně dostupnou analgetickou terapii a porodem Vás provedeme tak, abyste Vy i miminko byly v pořádku.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gynekologicko porodnického oddělení, KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.