Malý fantom Philippe Jave: Případ poltergeista vyvolal ve Francii rozruch

Malý fantom

Působení tajemných sil v rodině Javeových ve Francii svého času vyvolalo velký zájem. V létě roku 1977 si devítiletý Philippe Jave z Lorient těžce poranil páteř, když loďka, na které se plavil se svým bratrancem Valerym, ztroskotala na útesu. I po operaci zůstal odkázaný na pomoc druhých a sám se pohyboval jen o berlích, a i tak s velkými potížemi.

Nutná léčba v domácím prostředí

Jeho stav se nezlepšoval ani v rehabilitačním středisku, nehledě na psychickou stránku, protože chlapec byl velmi fixovaný na domácí prostředí. Bylo tedy rozhodnuto, že bude v domácím ošetřování pod dohledem rehabilitační sestry, která sem bude docházet. Postupem času Philippe zůstával stále častěji sám doma. Začal se tam bát a strach ho vedl stále častěji až k hysterii – neřekl to však nikomu, aby jej neposlali zpátky do střediska.

Dveře jako zamčené

Při jedné návštěv Valeryho mu Philippe vyčetl, že poslední dobou od něj stále spěchá. Philippe se na bratrance upřeně díval. Valery vzal za kliku, ale dveře se ani nepohnuly, i když jimi cloumal. Obrátil se k Philippovi a prosil jej: ” Já vím, že je to moje chyba (ona nehoda), tak už mě pusť“. V té chvíli dveře povolily.

Přemístěná knihovna

Asi po týdnu byl chlapec opět sám doma, když se venku strhla bouře a vypadl elektrický proud. Philippe byl zachvácen strachem, takže se schoval pod přikrývku. Když zase vystrčil hlavu, zjistil, že dva metry vysoká a tři metry široká knihovna se přemístila a zakryla dvoukřídlé dveře do haly.

Rodiče se nemohli dostat dovnitř, až otec se sousedem vlezli do domu po okenní římse a těžký kus nábytku přestěhovali zpátky, i když museli nejprve vyložit všechny knihy, aby s knihovnou vůbec pohnuli. Nikdo tento jev neuměl vysvětlit.

Obvinění

Následující projev poltergeista už ale na Philippa uvrhl jednoznačné podezření. Bylo pozdě a matka už měla být dávno doma, když Philipp tak dlouho přemáhal narůstající bázeň, až se ho opět zmocnila hysterie. V pokoji se zvedl vítr, smetl všechno, co leželo na velkém stole, a ubrusem zakryl prosklené dveře.

Když se vrátila matka, ve zlosti chlapce obvinila, že svou nemohoucnost jen předstírá.

Rozuzlení

Hned nazítří ji však mrzelo, že se nechala strhnout. Odcházela do práce, před domem však zjistila, že si zapomněla v hale tašku a vrátila se. Už na chodbě zaslechla svištění silného větru, který se ozýval z bytu. Tlak na dveře byl tak silný, že jej nedokázala překonat. Začala volat na syna a teprve potom tlak povolil. Philippe seděl na lůžku a ona pochopila, že by to nedokázal nijak provést.

Všechny tyto úkazy konzultovali s psychologem Danielem De Borcou. Udělal pár testů a označil příčinu – tedy katalyzátor těchto jevů strach chlapce ze samoty. Dokázal jej postupně panického strachu zbavit a v domácnosti tak opět nastal klid. Působení tajemných sil skončilo.