Naštvaní duchové hřbitova u Cádizu – mrtvé je lépe nechat v klidu…

Ilustrační obrázek

Hřbitov San Juan se nachází u města Cádiz ve Španělsku. Je tvořen dlouhými uličkami, které zase tvoří vysoké zdi, které v sobě mají klenuté otvory. Do těchto otvorů patří rakve.

Začátek konce

Tento hřbitov by byl jako každý jiný. V roce 1947 však v Cádizu došlo k výbuchu – a jeho okolnosti nebyly do dnešních dnů nijak zvlášť vysvětleny. Snad to měl být atentát na tehdejšího španělského diktátora generála Franca.

Nevíme, jestli je tato teorie skutečně pravdivá, víme ale, že exploze si vyžádala obrovské množství mrtvých. A tak jako pravda o samotných okolnostech výbuchu byla umlčena cenzurou, ani počet mrtvých nebyl nikdy zveřejněn s přesností. Našli se odvážlivci, kteří se mrtvé snažili spočítat – ti došli až k číslu pěti tisíc obětí. Co je však jisté, jejich těla byla odvezena právě na hřbitov San Juan.

Přeplněný hřbitov

Na počátku 19. století řádila v Cádizu žlutá zimnice a hřbitov se tehdy rychle naplnil. A nyní – další stovky až tisíce mrtvých. To si vyžádalo rychlou stavbu dalších hrobů. Hřbitov San Juan se rozšířil.

Jeho rozšíření se však záhy ukázalo jako problematické. Přišlo se na to, že přetížením hrozí nebezpečí propadu půdy hřbitova. A o několik let později bylo přímo zakázáno za deštivého počasí na hřbitov vstupovat. Panovala totiž obava, že by se případný návštěvník mohl propadnout do země.

Zásadní rozhodnutí

A tak bylo roku 1999 rozhodnuto. Vzhledem ke stoupajícímu riziku se ostatky ze hřbitova San Juan musejí přesunout jinam. Ovšem od té doby se začaly také dít podivné věci. Strážci začali tvrdit, že za noci slýchají na hřbitově lidské hlasy, podivně znějící, a navíc vídají přízraky. To by ale ještě nebylo nejhorší. Přízraky, jak je dělníci a strážníci označili, začínají živé napadat.

Jeden ze strážců vypověděl, že dostal takovou ránu, že upadl. Ostatní dále vyprávěli o tom, jak některé náhrobky na hřbitově doslova vibrovaly. Byli také vídáni konkrétní lidé, kteří byli později rozpoznáni na fotografiích u hrobů.

Návštěva

Populární španělský badatel Miguel Ángel Segura se před několika lety zabýval krom jiného i tímto hřbitovem. Neviděl sice žádné zjevení osobně, ale místní lidé mu potvrdili, že na San Juan se dodnes dějí zvláštní věci – zjevují se zde přeludy nebo je slyšet hlasy.

Je pravdou, že dnes je již většina hrobů zlikvidována a mrtví odpočívají jinde. Hřbitov se má přeměnit v park. Ale kdoví, zda potom nastane klid?