Operace šedého zákalu. Na čem závisí její cena. Budete pak ještě potřebovat brýle?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com, free image

Úspěšně operovaný šedý zákal nejen významně zvyšuje kvalitu zraku, ale dokonce prodlužuje délku života. Údajně zabraňuje až 40 % předčasných úmrtí. Důvod? Lidem, jimž se postupně zásadně zhoršuje zrak, se rovněž zhoršuje psychický a fyzický stav – trpí depresemi, úzkostmi, zvyšuje se krevní tlak. Hrozí nebezpečí pádů, v důsledku omezeného pohybu narůstá tělesná hmotnost. V 90 % jeho výskyt souvisí zejména se seniorským věkem. Pravděpodobnost onemocnění výrazně vzrůstá po 60. roku života.

Co se vlastně operuje

Při šedém zákalu se sníží průhlednost oční čočky, tzv. se zakalí. Vidění je pak neostré, často jakoby přes záclonu. Principem operace je odstranit zakalenou oční čočku a část jejího pouzdra, přičemž zbytek pouzdra zůstane v oku jako opora pro umělou čočku, která se při operaci do oka vloží. A to je právě faktor, od kterého se převážně odvíjí cena operace.

Mikroskop – šedý zákal. Zdroj: Pixabay.com, free image

Za standard neplatíte

Operace jako taková je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně implantace standardní oční čočky. Jedná se o monofokální sférickou nitrooční čočku s UV filtrem. Tato čočka umožňuje dobré vidění na jednu vzdálenost. Operace jednoho vašeho oka přijde vaši zdravotní pojišťovnu přibližně na 14 000 Kč.

Nadstandardní oční čočky

Oční centra většinou nabízejí nejen základní variantu, ale také nadstandard. Pacient si většinou může vybrat z několika dalších možností. Nabízené čočky jsou zpravidla asférické. Ty poskytují lepší obraz (např. ostřejší rozeznávání detailů, vidění za šera) než čočky sférické. Na rozdíl od nich však nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, jsou za příplatek. Uvádíme orientační přehled, který se může v závislosti na konkrétním očním pracovišti lišit.

  • Asferická monofokální nitrooční čočka s UV filtrem a Blue light filtrem (filtr pohlcující modré světlo zejména z digitálních zařízení), který zajišťuje zvýšenou ochranu sítnice. Díky filtru je čočka vhodná pro sledování TV, práci u PC, NTB či mobilu a pro řízení auta. Umožňuje také ostřejší vidění za šera. Za jednu čočku zaplatíte přibližně 4 000 Kč. Pokud půjdete na operaci obou očí, musíte tedy počítat s dvojnásobnou cenou.

  • Asferická monofokální nitrooční čočka s UV filtrem a Blue light filtrem speciálně určena k řešení astigmatismu. Jedná se o oční vadu způsobenu asymetrií optické mohutnosti rohovky. Vada způsobuje neostré a rozmazané vidění. Orientační cena jedné čočky je 10 000 Kč.

  • Bifokální nitrooční čočka rovněž s filtrem, která umožňuje na rozdíl od předešlých, monofokálních, typů ostré vidění na dvě vzdálenosti. Zpravidla se jedná o vidění do dálky a na střední vzdálenost, kterou potřebujeme např. při čtení jídelního lístku, práci na notebooku nebo sledování palubních ukazatelů v autě, jako třeba tachometru. Za jednu zaplatíte přibližně 10 000 Kč.

  • Nejvyšší „level“ zpravidla představují multifokální oční čočky s  filtrem, které umožňují kvalitní vidění do všech tří základních vzdáleností – do dálky, na střední vzdálenost i na blízko. V tomto případě je nutno počítat s relativně vysokou cenou, a to přibližně 20 000 Kč za jedno oko.

Oční centra také často nabízejí pacientům možnost připlatit si za ochranu rohovky. Jedná se o použití viskoelastického materiálu, který rohovce poskytuje během operace zvýšenou ochranu. Cena činí přibližně 1 800 Kč za jedno oko.

Kdy odložíte brýle

Šedý zákal se zpravidla vyvíjí ve vyšším věku, tedy v době, kdy člověk již zpravidla vidí špatně na dálku i na blízku (případně i na střední vzdálenost). Pokud by chtěl v takovém případě brýle zcela odložit, musel by zvolit multifokální čočku, tedy investovat do operace poměrně vysokou částku.

Jestliže pacient zvolí monofokální oční čočku, ať už základní typ proplácený pojišťovnou nebo vyšší úroveň, zrak se mu zlepší do jedné vzdálenosti, zpravidla do dálky, a na čtení bude muset nosit brýle i nadále.

Po operaci pro nové brýle

V každém případě se dioptrie po operaci změní. Kvalita zraku se ustálí na nové hodnotě průměrně asi po měsíci od operace. Do té doby nemá smysl investovat do nových brýlí.