Přehledný postup pro zákazníky padlých dodavatelů elektřiny. Na čem závisí, kolik zaplatíte?

Ilustrační foto. Zdroj: pxfuel.com, free for commercial use

Letošní říjen se stal „černým říjnem“ na českém trhu s energiemi. Přes milion odběratelů elektřiny přišlo ze dne na den o svého dodavatele, a to díky krachu hned několika alternativních dodavatelů energií, z nichž největším je gigant BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Postižení odběratelé byli médii opakovaně ujišťováni, že se nemusí obávat přerušení dodávek elektřiny, jelikož tyto jim budou zajištěny tzv. DPI dodavatelem, což se opravdu stalo. Nicméně je zde zásadní otázka. Kolik za to vše odběratel zaplatí? Obavy z několikanásobného zdražení vzbuzují v lidech paniku, kterou navíc umocňuje fakt, že většina lidí se není schopna v dostupných informacích vůbec zorientovat.

Krach a co dál?

Zákazníci zkrachovalých dodavatelů elektřiny jsou ze zákona automaticky převedeni pod dodavatele poslední instance (DPI). Tito mají povinnost dodávat jim elektřinu, a to maximálně po dobu 6 měsíců za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Na jedné straně tyto regulované ceny mají zamezit „šmelení“ s cenami, na straně druhé jsou značně vysoké, navíc mají rostoucí tendenci, viz níže.

Kolik stojí elektřina u DPI?

Ceny dodávky elektřiny u DPI jsou např. pro distribuční sazby D01d a DO2d stanoveny následovně:

                                                                  září 2021            říjen 2021           listopad 2021

stálý měs. plat (Kč/měs.)                         267                         267                           247

plat za dodané množství 

silové el. ve VT (Kč/MWh)                     4 075                      4 727                        5 508

Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 21 %. Tudíž plná cena i s DPH by např. v listopadu  činila 299 Kč za stálý měsíční plat a 6 665 Kč za silovou elektřinu ve VT. Naštěstí vláda nedávno rozhodla o tom, že elektřina i plyn budou v listopadu a prosinci od DPH osvobozeny. I ceny bez DPH však znamenají několikanásobek ceny, kterou měly domácnosti zaplatit podle své původní smlouvy.

Pod koho jste „spadli“ vy?

Váš dodavatel DPI, by vás měl sám kontaktovat. (Vybrat si ho nemůžete.) V ČR působí na trhu s elektřinou tři: ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie, a.s., a Pražská energetika, a.s. Rozdělení zákazníků mezi ně probíhá podle distribučního území, na kterém se zákazník nachází. Největší část území pokrývá ČEZ.

S čím rozhodně neotálet

Touto dobou již tedy pobíráte elektřinu od vašeho DPI, o něj se tedy starat nemusíte. Měli byste však co nejrychleji učinit tyto dva kroky:

1) Pozastavit platby nefungujícímu původnímu dodavateli, tj. zrušit trvalý příkaz nebo vyřadit platbu ze SIPO (provedete na nejbližší pobočce České pošty atd.). Původní dodavatel by vám měl následně provést konečné vyúčtování a vrátit přeplatky. Otázkou však je, zdali tuto povinnost skutečně dodrží.

2) Vybrat si nového dodavatele (můžete zůstat i u stejného, např. U ČEZu), ale musíte uzavřít standardní smlouvu na klasický produkt. Rozhodně vás to vyjde levněji. U DPI můžete sice zůstat půl roku, ale prodraží se vám to. Budete zde totiž platit mnohem vyšší zálohy, protože ty jsou nastaveny na 6 měsíců topné sezóny, navíc za výše uvedené vysoké ceny. Když přejdete do tarifu klasického produktu, zálohy se rozpočítají rovnoměrně na celý rok, tedy i na měsíce, kdy se netopí, a měsíční zálohy se tak sníží.

Zdražení se nevyhnete, ale nepřeplácejte zbytečně

Současný růst cen energií má za následek skokový růst elektřiny i v klasických produktech u všech fungujících dodavatelů na trhu. Pokud jste měli dosud fixované ceny ze starších smluv, o to více bude pro vás citelná současná „normální“ cena, i když bude patřit k těm výhodnějším. Každopádně tedy zaplatíte podstatně více než dříve, avšak jde o to mnohonásobně zbytečně nepřeplácet v DPI režimu. Mnozí dodavatelé nabízejí možnost uzavřít smlouvu on-line, protože telefonní linky jsou nyní přetíženy.