Glasgow hostí summit OSN o změně klimatu, premiér Babiš je k výsledkům skeptický. Jak si Česko stojí v produkci emisí skleníkových plynů?

Zdroj: Pxfuel

ČESKO/GLASGOW – Dnes před polednem zahájil britský premiér Johnson ve skotském Glasgow konferenci OSN o změně klimatu COP26. Českou republiku zastupuje vedle delegátů ČHMÚ, ministerstev zemědělství, financí a zahraničních věcí také šestičlenná delegace ministerstva životního prostředí v čele s dosluhujícím šéfem resortu, Richardem Brabcem. Ten se – spolu s premiérem Babišem – zúčastní také zahajovacího summitu lídrů.

Česko a boj s klimatickou změnou

Globální teplota se ve srovnání s obdobím let 1850-1900 zvýšila o cca 1 stupeň Celsia a podle odborníků je třeba udržet tento nárůst pod hodnotou 1,5 stupně Celsia, aby se zabránilo katastrofě. Klimatologové jsou zajedno v tom, že nejčernějším scénářům lze předejít, je ale třeba drastické omezování emisí skleníkových plynů

Česko je aktuálně 51. největším producentem emisí ze 193 zemí. Podle dnes zveřejněné studie vědců z Evropy, Číny a USA, pak hrozí, že pokud nedojde k žádné relevantní akci proti globálnímu oteplování, budou do roku 2070 cca 3 miliardy lidí žít v podmínkách jako na Sahaře. Dle analýzy Světové meteorologické organizace se navíc extrémní počasí stalo novým normálem, a to včetně extrémních veder a záplav.

Zástupci států, které se zavázaly k prosazování cílů stanovených Pařížskou dohodou, tak nyní budou diskutovat o rozšíření cílů přijatých skrze tento dokument v roce 2015. Pařížskou dohodu před šesti lety přijalo za svou 196 smluvních stran, ty se zavázaly „udržet zvýšení průměrné globální teploty výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí“ a zasadit se o to, aby narůstající teploty nepřesáhly hranici 1,5 stupně Celsia nad těmito hodnotami. Konkrétně země Evropské unie vystupují s ohledem na smluvené pozice schválené Radou EU letos v říjnu společně, což se týká i České republiky. Jednotná evropská dohoda počítá se snížením emisí o 55 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 1990), a to pro celou EU. Jednotlivé země Unie se tak zavázaly naplňovat postupně stanovené cíle – což se konkrétně Česku prozatím dařilo. Ke snížení emisí o 20 % ve srovnání s rokem 2005 skutečně loni – v souladu s plánem – došlo. Omezování produkce skleníkových plynů přitom do jisté míry ovlivnila někdejší kůrovcová kalamita, jelikož právě lesy jsou důležitým prvkem při snižování emisí. Jako problematičtější je již jeví naplnění cíle pro rok 2030 – tedy snížení emisí o 30 % ve srovnání s rokem 2005.

Skepse k výsledkům jednání

Ačkoliv výsledky summitu by měly nastavit jasný rámec pro další kroky v zabránění fatálním klimatickým změnám, mnozí jsou vůči závěrům jednání, která budou probíhat až do 12. listopadu, poměrně skeptičtí. Britský premiér Johnson tak mj. uvedl, že některé země stále produkují obrovské množství skleníkových plynů a neodvádějí očekávaný kus práce k tomu, aby klimatické změny neměly kritické důsledky. Narážel tak mj. i na to, že ačkoliv konference se zúčastní na 25 tisíc delegátů ze 120 zemí světa, scházet bude např. prezident komunistické Číny, což je největší světový producent emisí, ani prezidenti Putin či Bolsonaro. Tento přístup americký prezident Biden označil za podkopávání snah v boji proti klimatické změně.  Zatímco EU zamířila na summit s tím, že chce jako celek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, Čína to plánuje až do r. 2060. Země chce navíc zvýšit množství dobývaného uhlí.

S nepříliš velkými očekáváním tak do jednání vstupuje také český ministr životního prostředí Brabec. „Klíčové je, co řekne Čína, s čím přijdou Spojené státy a Indie. Zatím to, jak se postupně omlouvají šéfové největších znečišťovatelů, vyvolává určitý skepticismus,“ uvedl přímo. Podobné stanovisko pak zastává i Babiš, dle jehož slov je Evropa sice lídrem v boji proti globálnímu oteplování, ovšem tento přístup zároveň může negativně ovlivnit investice napříč evropskou sedmadvacítkou. „Doufejme, že si to Evropa uvědomí, měli bychom předkládat věci, které jsou reálné a nevyženou investory do jiných zemí, do USA nebo do Asie,“ uzavřel.