Lidem, které postihlo ukončení činnosti Bohemia Energy, budou na 2 měsíce sníženy platby záloh

Zdroj: Pxhere

ČESKO – Společnost Bohemia Energy dodávala energii více jak 900 tisícům odběratelů. Ti všichni se poté, co firma (a společnosti na ni navázané) náhle ukončila svou činnost, ocitli v nezáviděníhodné situaci, nejenže museli začít hledat dodavatele nové, ale zálohy plateb se jim mnohdy i několikanásobně navýšily. Dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tedy oznámil, že je v plánu „zastropování“ výše těchto záloh, a to na měsíce listopad a prosinec. Co to v praktické rovině znamená a co by všichni ti, jichž se nastalá situace dotkla, měli podniknout?

Snížení záloh jen jako dílčí řešení

Všichni odběratelé dnes již neexistující Bohemia Energy byli automaticky záhy po té, co firma oznámila, že na trhu končí, převedeni k tzv. dodavatelům poslední instance (DPI). To však vedlo ke skokovému nárůstu záloh (o jejich duplicitách ani nemluvě). Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad tak jednaly o tom, jak tyto dopady alespoň lehce zmírnit. Výsledkem je tedy návrh na snížení zálohových plateb DPI až o 50 % z vyměřené zálohy v měsíci listopadu a o 40 % v měsíci prosinci.  Jak Havlíček uvedl, tento krok lze provést dvěma způsoby, přičemž konkrétní podoba bude zveřejněna zítra. Ve hře je tedy varianta memoranda, což je možnost rychlá a nelegislativní, která by mohla být platná v podstatě ihned, a také varianta vyhlášky. To je již možnost legislativní, a tedy i pomalejší – a to i pokud by prošla ve zrychleném režimu. „Pokud jde o vyhlášku, domníváme se, že je to méně výhodné řešení, vyhláška musí projít určitým procesem, musí být schválena legislativní radou vlády, celý proces bude trvat v řádu jednotek týdnů. Není to varianta preferovaná, myslíme si, že jsme na dobré cestě dosáhnout dohody s DPI,“ shrnul tak Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Uvažované snížení je pak v obou případech (memoranda i vyhlášky) stejné a jak dodal i Havlíček, právě memorandum je nyní více pravděpodobné.

Snížení záloh však rozhodně není „řešením“ toho, že lidé budou nakonec čelit nutnosti uhradit vysoké částky. „Je to možná řešení, které zjednoduší lidem život v prvních měsících, ve kterých zaplatí zálohu nižší, ale neznamená to pro ně nic jiného, než že se ty zálohy rozloží v čase,“ uvedl tak poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. V podstatě se tedy jedná jen o určitou pomoc v cash flow těm, kteří se ocitnou ve složité finanční situaci. Jediným skutečně efektivním řešením pro ně ale stále zůstává co nejrychlejší odchod od DPI. To nakonec potvrdil i sám Havlíček. „Cílem je iniciace toho, aby se zákazníci z režimu DPI přesunuli do režimu standardního,“ uvedl přímo s tím, že říjnové zálohové faktury zůstávají v platnosti a žádné zpětné kompenzace v plánu nejsou. Toto „řešení“ je tedy spíše jen získáním času na to, aby se na finální dopady na poměrně velkou část české populace mohl připravit sociální systém. „Záchranná síť musí být velká a musí nastavit poměrně významné změny tak, aby zákazníci, kteří v DPI budou platit více než dříve, byli kompenzováni,“ zaznělo také na tiskové konferenci po jednání Havlíčka se zástupci ERÚ.

Jak postupovat?

Postup všech, kteří se v podstatě ze dne na den ocitli právě v režimu DPI, by tedy měl být totožný – co nejrychleji by si měli najít jiného dodavatele, k němuž by mohli přejít. Produkty smluvně ošetřované s perspektivou delšího časového horizontu odběru služeb/energií jsou totiž již dnes levnější než dodávky DPI. Jak potvrdil i Trávníček, zdá se, že ceny energií v dlouhodobém horizontu budou spíše klesat.

Změnu dodavatele je přitom možné provést elektronicky, stačí jen vyplnit online formulář se základními identifikačními údaji a s číslem EAN (to je uvedeno na faktuře za elektřinu) na webových stránkách dodavatele předvybraného a na základě toho již dojde k zahájení komunikace ohledně konkrétního výběru produktu.