Očkování proti viru HPV brání vzniku několika typů rakovin, nejlepší je očkovat již děti

Zdroj: WikiMedia Commons, www.scientificanimations.com

ČESKO/VELKÁ BRITÁNIE – Aktuálně je téma očkování obecně hojně skloňováno, ovšem primárně v souvislosti s koronavirem. Stejně jako má vakcína své příznivce, existuje také řada jejích odpůrců. Na trhu jsou však dostupné i jiné typy vakcín, které mohou zabránit vzniku závažných onemocnění, konkrétně třeba rakoviny. Očkování proti rakovině děložního čípku (které je, ostatně, také jediným očkováním proti rakovině, které je – minimálně zatím – dostupné) přitom podle britských vědců vykazuje skutečně vysokou účinnost.

Jak nejnovější studie publikovaná v britském časopise Lancet prokázala, očkování proti rakovině děložního čípku je skutečně efektivní, podstatný je ale také věk žen/dívek v době podání vakcíny. Pokud byla totiž aplikována dívkám ve věku mezi 12 a 13 lety, snížil se výskyt rakoviny až o 87 procent. S narůstajícím věkem při aplikaci vakcíny se ale pravděpodobnost vzniku zhoubného onemocnění zvyšovala.

Virové rakovině lze zabránit

Karcinom děložního čípku (hrdla) je onemocnění virového původu, resp. vzniká v důsledku virové infekce tzv. lidskými papilomaviry (HPV viry), jež se přenáší právě při sexuálním styku, ovšem k přenosu viru může dojít také z rukou a úst směrem na pohlaví orgány. Ačkoliv s infekcí se během života setkají více jak dvě třetiny populace, obvykle je eliminována imunitním systémem. Pokud k tomu ale nedojde, následují přednádorové změny, které se mohou proměnit až v nežádoucí rakovinné bujení. Vzhledem ke způsobům přenosu viru je pak logické i doporučení podávat vakcínu ještě před zahájením sexuálního života, přičemž očkování mohou podstoupit nejen dívky, ale i chlapci (částečně je pak očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). „V podstatě jde o to předejít i těm prvním, tedy nekoitálním aktivitám, proto je zvolen ten věk 12/13 let, který se někomu může zdát hodně brzký. Pokud už někdo ten virus v těle má či se s ním setkal, to očkování samozřejmě nemůže být tak účinné,“ vysvětlil také Tomáš Fait z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zároveň pak potvrdil, že i v Česku jsou již účinky očkování (je podáváno od r. 2006) patrné – a projevují se především ve snížení výskytu již zmiňovaných přednádorových změn.

Komu je vakcína určena a čemu brání?

Stejně jako je tomu i v případě jiných vakcín, také vakcína působící proti HPV viru se samozřejmě v čase vyvíjí a zdokonaluje. Zatímco v počátcích bránilo očkování působení devíti virů, rozvoji sedmi typů různých karcinomů, dvěma typům genitálních bradavic a celková účinnost se pohybovala na hranici 70 procent, dnes už se zdaleka nejedná jen o vakcínu zaměřenou na prevenci vzniku karcinomu děložního čípku. Stávající moderní vakcíny nejenže brání vzniku nádorů, jež jsou s HPV virem spojeny (karcinom vulvy, vagíny, ale třeba i penisu a vzácné, avšak související nádory krku a hlavy), ale jejich účinnost dosáhla již k 90 procentům. Vakcíny (a to včetně těch nejmodernějších) jsou pak samozřejmě dostupné i v Česku, přičemž jejich podání je možné již ve věku 9 let dítěte, a to jak v případě dívek, tak i chlapců. Ačkoliv v populaci chlapců/mužů jsou onemocnění, a to včetně těch nádorových, spojená s HPV virem mnohem méně častá, je očkování v jejich případě de facto ochranou pro dívky/ženy a může dle slov Faita také podpořit kompletní vymizení HPV viru v populaci.

Pokud se někdo očkovat nemůže nebo nechce, k dispozici jsou také různá screeningová vyšetření. Např. screening karcinomu děložního hrdla existuje již od 60. let minulého století, obvykle se provádí jedenkrát za rok v rámci prohlídky u gynekologa, letos v lednu však došlo ještě k doplnění provádění tzv. HPV testu. Ten v případě žen ve věku 35-45 let ještě doplňuje cytologii v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla. Tato vyšetření jsou pak samozřejmě určena i ženám, které očkovány byly.