Lázně mění majitele

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Koronavirus zasáhl i lázeňské podnikání, proto se majitel rozhodl nabídnout areál samotnému městu. To má s lázněmi velké plány, ty by měly být realizovány v příštím roce. Prodávající má v úmyslu se na lázních i nadále podílet.

Všichni přítomní zastupitelé schválili v pondělí 15. listopadu nákup starých lázní v Bělovsi. Pandemie koronaviru se bohužel promítla negativně do podnikání i v tomto sektoru a areál o rozloze dvacet pět kilometrů byl nabídnutý městu. To má v úmyslu i nadále provozovat lázeňský park, kupní cena se pohybuje vy výši necelých čtyřiceti milionů korun. K podpisu kupních smluv by mělo dojít začátkem nadcházejícího kalendářního roku. „Nákup areálu do vlastnictví města nám umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit, a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé republice,” dodává místostarosta Jan Čtvrtečka.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.