Hlášení nežádoucích účinků vakcín proti Covidu a jiných léčiv. Kdo má povinnost a kdo právo je hlásit?

Ilustrační foto: pixabay.com

Nežádoucí účinky vakcín proti Covidu jsou stále ožehavým tématem nejen mezi laiky, ale i odborníky. Na jedné straně existuje mnoho lidí, kteří bez ohledu na svůj věk a zdravotní stav zvládli očkování bez následných problémů. Na straně druhé téměř každý zná ve svém širším okolí někoho, kdo se po podání očkovací látky potýkal s vedlejšími účinky, a to nejen těmi běžnými, ale i závažného charakteru – kdy bylo potřeba zásahu lékaře či přímo hospitalizace.

Není divu, že veřejnost zajímá, jestli existuje nějaká centrální evidence těchto nežádoucích účinků a jestli je to pouze lékař, kdo může účinky nahlásit.

V hlavní roli SÚKL a lékaři

Každé nové léčivo, tedy i vakcínu proti Covidu, je potřeba po uvedení na trh monitorovat – zjišťovat, jestli je pro pacienty bezpečné, např. jestli se neobjeví dosud nezaznamenaný vedlejší efekt. Zde sehrává významnou roli Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je známý pod zkratkou SÚKL. Tomuto úřadu by měli zdravotničtí pracovníci (lékaři, lékárníci, zdravotní sestry atd.) nahlásit podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčiva. Rovněž by se mělo hlásit např. podezření na interakci léčiva s jinými léky nebo třeba podezření na neúčinnost. Je to povinnost, kterou jim výslovně udává zákon o léčivech.

Využijte svého práva

Podezření na nežádoucí účinek však nemusí hlásit pouze lékař či jiný zdravotnický pracovník, může ho nahlásit i pacient samotný nebo jeho rodič či jiný příbuzný. V tomto případě SÚKL žádá hlásící osobu, aby přiložila také kontakt na ošetřujícího lékaře. Všechny předávané informace jsou důvěrné. SÚKL nesděluje informace o hlásící osobě. Důvěrnost pacienta je zajištěna tím, že se ve formuláři uvádějí jen iniciály jeho jména, pohlaví nebo věk, nikoli rodné číslo nebo jiné jednoznačně identifikující údaje. S kontaktem na lékaře je přitom nakládáno jako s osobním údajem chráněným pravidly GDPR a SÚKL ho nikam nepředává.

Jak postupovat bez lékaře

V případě, že z nějakého důvodu chcete hlásit podezření na nežádoucí účinek vy osobně, a nikoli prostřednictvím svého lékaře, máte několik možností, jak kontaktovat SÚKL:

  • e-mailem: farmakovigilance@sukl.cz;
  • telefonicky:  272 185 322, 272 185 885;
  • písemně na adrese: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha.

Neobávejte se hlásit

Nemusíte mít obavy nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčiva (tedy i vakcíny proti Covidu). Vaším úkolem není posuzovat, ani dokazovat, jestli zdravotní problém byl skutečně způsoben léčivem. Tuto skutečnost je totiž mnohdy velmi těžké posoudit i pro skutečného odborníka. Je však možné, že se se stejnou reakcí setkali i další zdravotničtí pracovníci a poslali hlášení. A je to právě kumulace hlášení, která upozorní na to, že došlo ke zjištění nového nežádoucího účinku.

SÚKL na svých stránkách vyloženě uvádí: „Prosíme, hlaste všechno, co považujete za neobvyklé nebo odlišné. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni o tom, že nežádoucí účinek byl způsoben lékem.“