Konference o zemědělství v EU: Budoucnost je ohrožena

Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu uspořádala 1. prosince třetí ročník mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2021. Kvůli aktuálním omezením v souvislosti s nákazou COVID-19 byla konference pořádána online. Ve dvou přednáškových blocích vystoupilo patnáct odborníků z České republiky, Itálie, Francie či Německa. Stěžejním tématem bylo plánované dosažení klimatické neutrality.

V posledních letech se obyvatelé Evropské unie, nejen České republiky, setkávají s paradoxem, kdy spotřebitelé požadují kvalitní a cenově dostupné potraviny, ale nezajímají se o zemědělství a potravinářství oborově. Klesá tak veřejný zájem o zemědělství a jeho budoucnost. „Během posledních tří generací se snížil vztah evropských obyvatel k zemědělské praxi. Na venkově hledají spíše rekreaci, aniž by příliš vnímali pozitivní aktivní podíl zemědělství na utváření krajiny. Němečtí kolegové si dokonce stěžují na časté projevy nenávisti k zemědělcům, která je podněcována médii a klimatickými aktivisty při častém opakování tvrzení, že zemědělci patří k největším škůdcům životního prostředí,“ uvedl ve svém úvodním slovu poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova MUDr. Ivan David, CSc. Právě velcí zemědělští producenti jsou obvykle považováni největší škůdce bez ohledu na to, že plní všechny požadavky ochrany životního prostředí, zatímco malí farmáři napříč Evropou téměř vůbec nepodléhají kontrole.

Boj za klimatickou neutralitu zemědělství poškodí

Přednášející se ve svých příspěvcích často vyjadřovali k připravované Společné zemědělské politice Evropské unie. Podstatnou novinkou totiž je přizpůsobení zemědělství v zemích Unie požadavkům tzv. boje za klimatickou neutralitu. „Tu prosazují v Evropském parlamentu zejména socialisté, zelení a levice. Jde o drastická opatření, která mají vést k pětapadesátiprocentnímu snížení produkce skleníkových plynů v Evropské unii. Vzduch ale nesetrvává nad Evropskou unií, ale proudí, takže k nám přichází i odjinud a největší producenti skleníkových plynů připouštějí následování Evropské unie až za několik desetiletí. Čína řeší svůj hlad po energii obnovováním již zavřených uhelných dolů a budováním mimo jiné i uhelných elektráren. Korejská republika, která vyrábí 64 procent energie v tepelných elektrárnách, 34 procent v jaderných elektrárnách a dvě procenta z obnovitelných zdrojů, uvedla, že je demokratickou zemí a sami občané rozhodnou, jakým tempem a jak bude jejich země řešit rostoucí energetickou spotřebu,“ uvedl Ivan David. Podle něho tak obyvatelům Evropské unie hrozí v příštích letech mimo jiné růst cen potravin, jejich zhoršená kvalita, zemědělcům ekonomické potíže a venkovu vylidňování z důvodu nedostatečné konkurenceschopnosti a soběstačnosti. Další hrozbou pro ekonomickou stabilitu mohou být přísné normy Evropské unie. Ty musejí místní zemědělci splňovat, zatímco jejich mimounijní konkurenti je povětšinou naplňovat nemusejí.

Odborníci připomněli neutěšený stav zemědělství a nová rizika

Zahraniční i čeští odborníci se shodli v hodnocení hlavních problémů. Cíle evropské zemědělské politiky jsou stanovovány subjektivisticky a ideologicky bez předběžných studií o dopadech realizace záměrů a takto jsou i schvalovány. Dokonce výsledky studie, kterou si objednala samotná Evropská komise, byly půl roku utajovány a byly zveřejněny až po schválení projektu. Navíc prvotním cílem přestalo být zásobování obyvatelstva kvalitními cenově dostupnými potravinami a rozvoj venkova, nýbrž staly se jím „ambiciózní“ nápady klimatických aktivistů, které navíc ani nepovedou k zamýšleným výsledkům. Záznam z konference naleznete na YouTube kanálu pod názvem „Konference Budoucnost evropského zemědělství“.

Účastníci konference Budoucnost evropského zemědělství 2021 a jejich příspěvky:

MUDr. Ivan David, CSc. – úvodní slovo

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – Člověk působí extrémy klimatu likvidací oběhu vody – náprava je možná

Ing. Kateřina Bělinová, Ing. Alena Kubů – Příprava Strategického plánu SZP na období 2023-2027 v České republice

Bohumír Dufek – Současná zemědělská problematika a udržitelný rozvoj ve výrobě potravin

Philippe Chevallier-Chantepie – Dopad strategie Z farmy na vidličku na francouzské zemědělství

Josef Emanuel Faessler – Transformace evropské energetiky

Gilles Lebreton PhD et PhD – Evropské zemědělství pod hrozbou Green Dealu

Mara Bizzotto – Země bez zemědělství je země bez budoucnosti

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – České zemědělství a potravinářství před Zeleným údělem a po jeho implementaci

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD – Zelený úděl, příležitost nebo porážka Evropské unie

Ing. Martin Pýcha – Udržitelné zemědělství z pohledu Zemědělského svazu

Ing. Jiří Zelenka – Skot a budoucnost evropského zemědělství

Ing. Martin Ludvík – Ovocnářství: Včerejšek je historie, zítřek je tajemství, dnešek je dar

Ing. Tomáš Havrlant – Vlci napříč Evropou