KORONAVIRUS: Do Česka míří nová antivirotika, užít je lze doma. Možnosti očkování se opět rozšíří

Zdroj: Pixabay

ČESKO – I když koronavirová pandemie v Česku postupně brzdí a počty nově nakažených průběžně zvolna klesají, zátěž nemocnic je stále značná – a odborníci očekávají, že minimálně ještě dva až tři týdny budou pacienti přibývat. Není tedy divu, že se hledají cesty, jak podobné situaci do budoucna zabránit – a to jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého. Do Česka tedy na jednu stranu míří nové léky, které mají snížit riziko hospitalizace, na stranu druhou pak vláda rozšířila skupiny lidí, kteří se mohou očkovat třetí, posilující dávkou již po pěti měsících od ukončeného původního očkování.

Pro boj s koronavirem v krátkodobějším horizontu je nepochybně důležité, že k dispozici bude nová možnost, jak snížit u nakažených riziko hospitalizace. Aktuálně totiž bylo nejčastějším řešením podání tzv. monoklonálních protilátek, které však bylo nutné aplikovat v nemocnici. Nové antivirotikum, které objednalo ministerstvo zdravotnictví, má však podobu tablet a pro jejich užití lékařská asistence není třeba. „Léků na léčbu pacientů s covid-19 máme dostatek. Kromě monoklonálních protilátek už příští týden přijdou 2 palety nového tabletového antivirotika molnupiraviru. To je 5 760 dávek. A o týden později přijdou další 3 palety. Výhodou tohoto léku je, že ho můžou pacienti užívat doma,“ uvedl tedy na Twitteru ministr Vojtěch.

Užití molnupiraviru již posoudila i Evropská léková agentura (EMA), ta jej sice přímo nedoporučila, ale dala členským zemím možnost učinit vlastní rozhodnutí. Přesně to pak udělalo české ministerstvo zdravotnictví, které schválilo dočasné užití léku.

Jak molnupiravir funguje a komu je určen?

Molnupiravir je určen pro ty, u nichž hrozí vážný průběh nemoci – cílem je tedy snížit riziko nutné hospitalizace (prokazatelně pak toto riziko molnupiravir snižuje o cca 30 %). Lék je třeba podat nejpozději 7 dní od projevení příznaků, přičemž nárok na podání by měli mít zejména lidé starší 65 let a také ti, kteří trpí oslabenou imunitou (potažmo ti, jimž reálně hospitalizace kvůli nákaze koronavirem hrozí). Co se týká samotného užití, je povoleno jak neočkovaným, tak i očkovaným, přičemž dle dávkování by měly být podávány čtyři tablety po 12 hodinách. Vedlejší účinky by pak měly být mírné – od lehké bolesti a točení hlavy přes průjmy až po nevolnosti.

Výhodou léku je pak nejen to, že je dostupný ve formě tablet, ale také to, že funguje i proti dalším variantám viru. Samotný princip léku pak spočívá v tzv. náhodných mutacích – kdy virus se léku nemůže prakticky přizpůsobit. Covid se tak de facto „umutuje k smrti“, lék totiž vstoupí do genetické informace viru a přesvědčí ho ke tvorbě dalších mutací. Díky tomu vznikne určitý „mutační chaos“ a v důsledku je šíření vitu zastaveno. Lék má tedy za úkol zajistit, aby se neustále něco měnilo a virus nemohl pronikat do dalších buněk. Potenciálně však mohou vzniknout i problémy – vědci se tak zabývali např. dopadem mutací na organismus a prozatím není podání molnupiraviru doporučováno ženám těhotným a ani kojícím.

Třetí dávka očkování

Ministerstvo zdravotnictví se pak dnes také dohodlo s premiérem a Centrálním integrovaným řídicím týmem, že dojde k pozměnění pravidel pro podání třetí dávky očkování. Lidé starší 55 let se dle slov premiéra v demisi Andreje Babiše budou moci od následujícího pondělí naočkovat 3. dávkou už po 5 měsících od ukončení prvotního očkování, pro lidi starší 50 let pak bude tato možnost otevřena od 20. 12. Aktuálně byla třetí dávka po pěti měsících dostupná jen osobám starším 60 let – a této možnosti již využilo více jak milion lidí. „Ta třetí dávka je nejdůležitější, klíčová a nejlépe chrání,“ uzavřel pak Babiš.