Neuvěřitelná hra osudu: Existuje síla, která do našich chaotických životů vnáší svůj řád?

Ilustrační obrázek

Jsou příběhy, které jsou těžko stravitelné i pro důvěřivého člověka. Přesto se následující příběh odehrál přesně tak, jak to zažily všechny zúčastněné osoby, a že jich nebylo málo…

Mermaid

V roce 1829 se dostal škuner Mermaid před východním pobřežím Austrálie do hrozného orkánu a roztříštil se na jednom z pobřežních útesů. Ovšem posádka vyskákala do moře a nakonec se všichni sešli na břehu. Zachránili jen holý život, což bylo ale víc, než v co ještě před několika hodinami doufali.

Další série neštěstí

O dva dny později je zahlédl člen posádky trojstěžníku Swiftsure. Zdálo se, že jsou zachráněni – ale o pár dní později rovněž tato loď najela na útes, stržena mořským proudem. Opět se zachránili všichni, loď byla ale natolik poškozená, že nebyla schopná další plavby.

Jen o několik hodin později byli trosečníci objeveni plachetnicí Governor Ready. Plachetnice je vzala na palubu. Jaké štěstí! Ale ani to nemělo dlouhého trvání, protože brzy vypukl na palubě požár. Živel se nedařilo zkrotit, proto museli všichni nastoupit do záchranných člunů. Teď se tedy nacházeli na širém moři a pomalu ztráceli naději, ale záchrana se přece jen objevila. Pobřežní loď Comet se v důsledku silné bouře odchýlila od původního kurzu a dostala se do míst, kde mohla vzít na palubu trosečníky tří námořních nehod.

Když si však posádka Comet vyslechla celý jejich příběh, zatrnulo jí. Byl snad teď na palubě nějaký “Jonáš”, který přinese smůlu? Uplynulo pět klidných dní, ale pak udeřil orkán. Hlavní stěžeň se zlomil, loď byla poškozena a začala nabírat vodu. Opět nezbylo než naskákat do záchranných člunů.

Jako zázrakem i tentokrát všichni přežili. Další den je vzala na palubu další loď, plachetnice Jupiter, a to již zřejmě tušíte další dějství: o dva dny později se Jupiter roztříštil o útes.

Shledání

Štěstím bylo, že v blízkosti místa neštěstí se nacházel parník City of Leeds. Zhruba již stovku trosečníků vzal na palubu. Lodní lékař ošetřoval zraněné a poněkud zanedbával dámu, které musel během předešlých dnů věnovat hodně času. Sarah Richleyová cestovala do Austrálie v naději, že zde nalezne svého již deset let nezvěstného syna Petera.

Stará dáma ale během plavby onemocněla a její stav byl vážný. Nacházela se již v takovém stavu, že se lékař vzdal vší naděje. Chtěl jí ale ulehčit poslední chvíle života, a tak hledal na palubě nějakého mladého muže, který by se vzhledem a věkem podobal jejímu synovi, kterého neustále volala. Během dlouhé plavby mu ho totiž několikrát podrobně popsala.

Nehledal dlouho, mladý muž, který patřil mezi pasažéry první ztroskotané lodi Mermaid, byl ochoten sehrát roli syna. Když se však dozvěděl, jak se stará dáma jmenuje, zbledl. On sám byl totiž Peter Richley.

Poté, co se objevil syn, se stará dáma zotavila.

Osud však musel “zorganizovat” ztroskotání několika lodí po sobě. Lze to snad označit za mistrovské dílo síly, která se snaží vnutit chaotickému životu lidí svůj vlastní řád?