Jeskyně Gargas: Otisky dlaní pravěkých lidí stále zůstávají záhadou

Jeskyně Gargas - detail. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Práce archeologů je jistě fascinující a někdy vlastně vypadá jako práce detektivů, kteří skládají střípky důkazů, které byly roztroušeny staletími, a sestavují z nich příběh lidstva.

Jeskyně Gargas

První lidé často hledali svůj úkryt v jeskyních, a proto je přirozené, že tato místa mohou poskytnout mnoho dokladů o jejich existenci. Mnoho kreseb, vytvořených prsty, klacky či pochodněmi na stěnách jeskyní zůstalo zachováno – a některé z nich jsou překvapivě dobře provedeny. A čas od času se dokonce objeví zvláštnost, která pro nás zůstává záhadou.

Nejinak je tomu i ve velké jeskyni Gargas v jižní Francii. Zde dávní obyvatelé obtiskli své dlaně do měkkého jílu, který kdysi tvořil blátivé stěny jeskyně, a vytvořili tak jakousi pravěkou sbírku otisků. V průběhu mnoha let jíl ztvrdnul a otisky jsou teď uchovány v polotvrdé hornině.

Zvláštnost

Otisky patřily mužům, ženám i docela malým dětem. Některé z nich byly udělány tak, že dlaně byly napřed namočeny do černé, červené nebo žluté barvy a potom obtisknuty do jílu. V ostatních případech byly dlaně otištěny do jílu a barva byla namazána okolo, takže vytvořila obrysovou kresbu dlaně. Proč to ale vlastně dělali? Otiskli sem pravěcí lidé své dlaně z náboženských pohnutek, jednalo se o nějaký rituál? Stáří dlaní se odhaduje zhruba na 25 tisíc let.

Ale to zajímavé, až hrůzné, co nás zaráží na otiscích, které tak hojně nacházíme v gargaských jeskyních, je fakt, že na většině z nich – dokonce i na otiscích dlaní malých dětí – chybí jeden nebo i více prstů. A na několika je dlaň úplně bez prstů – jenom jakýsi pahýl, na kterém snad kdysi prsty byly. Co asi způsobilo podivné deformace?

Důvodů, proč mohly otisky takto vznikat, je hned několik. Mohli mít kupříkladu lidé jednoho národa od narození takto zmrzačené končetiny? Nebo šlo opravdu o rituální znetvoření?

Záhada zůstává

Co to má znamenat, tedy opravdu nevíme. Nevědí to ani ti, kteří celý svůj život strávili studiem podobných jevů. Zůstává jen příběh uložený v měkkém kameni jeskynních zdí, vyzývající dnešního člověka, aby ho po dlouhých tisících let rozluštil.

Každopádně k sobě tato jeskyně poutá nebývalou pozornost. Takováto výzdoba je totiž naprostým unikátem. S takovou formou se nesetkáme v žádné jiné známé jeskyni.