Řidiče potrápí několik prací na silnici včetně úplné uzavírky

Foto: Oficiální www města Trutnov

TRUTNOV – Komplikace pro všechny motoristy představuje realizace hned několika dopravních staveb, v jednom případě půjde i o kompletní uzavírku silnice. Jsou ale připravena drobná opatření, jak situaci v dopravě zlepšit.

Výstavba okružní křižovatky na Pražské či oprava Krkonošské ulice nebo úplná uzavírka z Žacléře na Babí potrápí všechny řidiče. Radní ale ve spolupráci s dopravním inspektorátem připravili opatření, která pomohou situaci částečně zlepšit. „S ohledem na geografické uspořádání jednotlivých staveb není těch řešení příliš mnoho. Společně s Dopravním inspektorátem Policie ČR jsme hledali alespoň drobná opatření, která by v některých místech usnadnila provoz a snížila intenzitu dopravy. Za spolupráci kolegům z policie děkuji,“ dodává starosta města Michal Rosa.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Provizorní připojení parkoviště u okresního soudu do náměstí Republiky v ul. Horská

Řidiči budou moci z parkoviště u soudu sjet do ulice Horská a nebudou muset jet přes Nádražní ulici a komplikovaně odbočovat vlevo. Sníží se tak zátěž dopravy v ul. Úpské nábřeží a v Nádražní ul., které jsou v odpoledních hodinách velmi exponované.

Zákaz tranzitní nákladní dopravy v ul. Horská a následně i v ul. Úpské nábřeží

Nákladní doprava bude přesměrována na Krkonošskou ulici. Jedním z důvodů jsou i časté dopravní nehody u železničního nadjezdu v ul. Horská u Autostylu, kdy řidiči nákladních vozidel neodhadnou výšku svého vozu vůči železničnímu nadjezdu.

Zavedení jednosměrného provozu na alternativní průjezdní trase Českou Čtvrtí

„Řidiči si často zkracují cestu přes ulici Vítězslava Nováka až na Novodvorskou, tudíž v rámci zklidnění dopravy v této lokalitě provedeme následující opatření – zjednosměrníme ul. Vítězslava Nováka od křižovatky s Novodvorskou ul. směrem po křižovatku s ul. Šárka/Česká,“ popisuje David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.

Opravy na alternativních objízdných trasách v ul. Dolnoměstská, Hornoměstská, Přespolní a Za Komínem

Z důvodu očekávaného zvýšení intenzity dopravy na těchto komunikacích budou provedeny úpravy, například dosypání krajnic a oprava výtluků.