Řidiči, jsou tu pro vás nová parkovací místa

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Problém s parkováním v dané lokalitě byl vyřešen zpevněním plochy, kde vznikla pro motoristy nová místa. Pracovat se na nich začalo na jaře a práce stály několik stovek tisíc korun.

V posledních dnech byla dokončena úprava prostor u penzionu Harmonie v Náchodě, občané tak mají k dispozici nové prostory k parkování. Stavební práce byly prováděny od poloviny dubna a vyžádaly si investici přesahující částku jeden milion korun. „Na křižovatce ulic Na Přadýnku a Brožíkova na zpevněné ploše vzniklo celkem třináct nových parkovacích míst, které zlepší parkování v těchto místech a usnadní i život obyvatelům domů s pečovatelskou službou Harmonie,“ dodává za město Nina Adlof.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.