Hormonální antikoncepce při Leydenské mutaci je nebezpečná. Kdy vám pojišťovna uhradí vyšetření?

Zdroj: Pixabay, free image

Hormonální antikoncepce stále je, a patrně ještě dlouho bude, nepřekonanou metodou při zabránění početí. Její užívání přináší bezesporu řadu výhod, avšak také některá rizika, o kterých by ženy měly být informovány. Jedním z nich je riziko trombózy, která může vést k infarktu, mozkové příhodě či plecní embolii. Běžně toto riziko je relativně velmi malé. Nicméně u žen, které trpí tzv. Leidenskou mutací, mnohonásobně roste. O co se vlastně jedná? A uhradí vám vyšetření vaše zdravotní pojišťovna?

Antikoncepce a srážlivost krve

Hormonální antikoncepce (HA) může zvyšovat krevní srážlivost. Za určitých okolností může dojít k vytvoření „trombu“, což je odborný výraz pro krevní sraženinu. Zpravidla se vytváří v dolní končetině. Pokud se však vznik nezjistí včas, může se odtrhnout a nebezpečně putovat dále tělem. Například tedy plicní trombóza představuje závažný stav, kdy se krevní sraženina vyskytne v plících. Jak již bylo řečeno, za normálních okolností je toto riziko velmi malé.

Leidenská mutace

Jinak je tomu však u žen s Leidenskou mutací. Jedná se o mutaci v genu pro koagulační faktor V, kdy dochází k poruše koagulačního systému. Důsledkem je zvýšená krevní srážlivost, tzv. trombofilní stav. Leidenská mutace patři k nejběžnějším genetickým predispozicím, tj. předpokladům, k trombózám.

Co má správně lékař udělat

Dle tiskové zprávy VZP, pokud se gynekolog chystá předepsat HA dívce, která má  v rodinné anamnéze sklon k tromboembolickým příhodám (např. matka měla opakovaně žilní trombózu), měl by tuto pacientku poslat na vyšetření ke specialistovi – genetikovi. Ten pak na základě klinického vyšetření případně předepíše speciální molekulárně genetické vyšetření na tuto mutaci. Pokud je výsledek pozitivní, užívání HA se nedoporučuje.

Na zmíněné vyšetření může gynekolog pro určitá podezření poslat pacientku kdykoli, tedy i v průběhu užívání hormonální antikoncepce. V těchto případech bude vyšetření pojišťovnou uhrazeno – zjednodušeně se dá říci, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazené každé vyšetření, které je lékařem indikované a odůvodněné. Podmínkou je, že bude provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s pacientčinou zdravotní pojišťovnou.

Realita může být poněkud jiná

Stává se však, že praxe je trochu odlišná od teorie. Ženy, zejména mladé dívky, nejsou příliš informovány o zdravotních problémech svých rodičů. Netuší tedy, jestli si nesou nějakou genetickou zátěž. Také se může stát, že lékař se nové pacientky nezeptá, nebo sice zeptá, ale ta jeho odborné otázce nerozumí. V obou případech se pak mylně přistupuje k pacientce jako bezrizikové. Rovněž je potřeba říci, že vyšetření není úplně nejlevnější, takže ho lékaři nepředepisují jako na běžícím páse každé ženě.

Pokud si chcete být 100% jisti, že se vás problém Leidenské mutace netýká, a váš lékař zároveň nesdílí názor, že by vám měl vyšetření předepsat, máte možnost si jej nechat udělat sama. Orientačně se ceny vyšetření pohybovaly v rozmezí od 1 000 do 2 000 Kč.