Stavební práce musely být okamžitě zastaveny

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Ulici čekala kompletní rekonstrukce, náhle ale muselo dojít k přerušení prací. Důvodem jsou neočekávané technické komplikace, stavbaři totiž odhalili něco, s čím nepočítali. Projektová dokumentace musí být přepracovaná.

Stavební práce na kompletní rekonstrukci silnice v ulici Řezníčkova musely být pozastaveny. Důvodem je odhalení staré kanalizační stoky, která nebyla zanesena v žádných dostupných podkladech. Práce nemohou být obnovené dříve, než bude projekt upraven. Zatím se počítá s dobou přibližně čtrnácti dnů. „.Do této stoky jsou svedeny dešťové vody z objektu gymnázia, je zcela zanešena a nelze ji s ohledem na technický stav využít. Z tohoto důvodu je nutné upravit projektovou dokumentaci a nalézt nové technické řešení,“ dodává za město Nina Adlof.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.