Nikola Tesla – poslední roky svého života žil jako úplný samotář

Nikola Tesla. Zdroj: www.flickr.com

Geniální vynálezce, tvůrce indukčního elektromotoru, průkopník střídavého elektrického proudu a rádiového vysílání.

Mládí a spolupráce s Edisonem

Narodil se roku 1856 v malé vesnici Smiljan v rodině pravoslavného duchovního. Otec si přál, aby se tomuto povolání věnoval i Nikola, tomu ale učarovala spíše technika. A tak vystudoval polytechniku v rakouském Grazu, a pak pokračoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.

Po studiích nastoupil v telegrafní kanceláři v Budapešti a právě tam ho prý roku 1882 napadla převratná myšlenka: indukční elektromotor musí být založen na vícefázovém střídavém proudu. Tenkrát nenašel pro své představy valné pochopení. Rozhodl se tedy v roce 1884 k cestě do USA, kde vyhledal Edisona a byl ihned přijat do jeho výzkumného týmu. Edison si pochvaloval Teslovu pracovitost, dokonalou fotografickou paměť a vizuální představivost, přesto se zanedlouho oba dostali do konfliktu. Edison totiž vsadil na stejnosměrný přenos elektřiny a nechtěl o Teslových projektech střídavého proudu ani slyšet.

Tesla od něj odešel a během jediného roku přihlásil 30 patentů založených na technologii střídavého proudu. Do roku 1888 patentoval všechny významné vynálezy, které jsou základem elektrotechniky vícefázového střídavého proudu.

Spolupráce s Westinghousem a Edisonova válka

V květnu 1888 se setkal s americkým vynálezcem a podnikatelem Georgem Westinghousem. Ten měl pro střídavý proud větší pochopení a s Teslou uzavřel dohodu o výrobě jeho indukčních elektromotorů a dalších zařízení. Díky tomu si mohl Tesla v roce 1889 vybudovat v New Yorku dobře zařízenou laboratoř a začal ještě téhož roku vyrábět a prodávat malé elektrické ventilátory – jeden z prvních domácích spotřebičů na americkém trhu.

Spojení těchto dvou mužů však vyděsilo mocného Edisona, vyhlásil tedy konkurentům válku a vedl ji opravdu dosti nevybíravým způsobem. Na jeho popud byly Westinghousovy generátory použity k popravám odsouzenců – aby tak demonstroval smrtící nebezpečí střídavého proudu. Rozhodující bitva se odehrála v roce 1895, když byla vypsána soutěž na elektrárnu v Niagarských vodopádech, která měla zásobovat energií město Buffalo, vzdálené 32 km. Tehdy se jasně ukázalo, že Edisonův stejnosměrný proud je na takovou vzdálenost naprosto neúčinný. Soutěž vyhrál Tesla se svým návrhem generátorů s využitím střídavého proudu. Elektrárna byla postavena v letech 1896 – 1898 a Teslovi konečně přinesla všeobecné uznání.

Kromě toho Teslu zaujaly také Hertzovy elektromagnetické vlny a v roce 1893 jako první na světě uskutečnil bezdrátové radiotelegrafické vysílání. V roce 1895 postavil v Coloradu vysílací a přijímací stanici a podařilo se mu uskutečnit přenos signálu na vzdálenost 2000 kilometrů.

Ničivý požár

Roku 1898 byl Tesla na vrcholu slávy, když ho postihla těžká rána. V jeho laboratoři došlo k požáru, při kterém shořely jeho modely i poznámky – výsledky několikaleté práce. Zdrcený Tesla se přestěhoval do Colorado Springs ve Skalnatých horách, vybudoval zde zařízení generující proud o napětí 10 milionů voltů a snažil se objevit způsob bezdrátového přenosu elektrické energie na dálku. Jeho předpoklady však tentokrát byly chybné.

Po návratu do New Yorku se spojil s bankéřem Johnem Pierpontem Morganem, který slíbil financovat jeho projekt celosvětové rádiové sítě. Tesla začal stavět první obří vysílací věž, když tu roku 1901 přišla zpráva, že Guglielmo Marconi uskutečnil první transatlantické radiotelegrafické spojení. Projekt zůstal nedokončen a Tesla strávil posledních 20 let svého života jako samotář. Stal se z něj snílek, ale i tak zůstal autorem více než 700 patentů, je po něm pojmenována jednotka elektrické indukce a některém firmy, jak víme.

Zemřel roku 1943.