Vlaky a autobusy již dva měsíce o polovinu levnější pro osoby invalidní ve třetím stupni

Zdroj: Pixnio

I když sleva platí již o od 1. července tohoto roku, mnozí zdravotně hendkikepovaní, kterých se týká, o ní neví. Přitom opravňuje k 50% slevě jízdného. O co se tedy přesně jedná?

Cestování za poloviční cenu

Ve vlacích druhé třídy a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si mohou osoby invalidní ve třetím stupni kupovat jízdenky za 50 % ceny obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni.

Podle ministra dopravy Martina Kupky se došlo k napravení dluhu minulé vlády, která slevy na jízdném zavedla bez této skupiny osob. „Vymlouvali se na to, že neexistuje průkaz o invaliditě, podle kterého řidič nebo průvodčí pozná, zda cestující má, nebo nemá nárok na slevu,“ říká ministr Kupka a doplňuje: „Nyní máme jednoduchý způsob, jak cestující svůj nárok prokáže a dopravce jej ověří.“

Postup pro získání slevy

Slevu může využít cestující, který se prokáže průkazem totožnosti a platným potvrzením s QR kódem. Toto potvrzení získá jednoduše elektronicky na ePortálu ČSSZ prostřednictvím služby Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně, případně se s žádostí o jeho vystavení může obrátit na příslušnou OSSZ. Na úřad může jít i osoba zmocněná. Podrobnosti k vystavení QR kódu popisuje toto instruktážní video, informace k invaliditě a invalidním důchodům naleznete na webu ČSSZ. Tato sleva se týká osob s invaliditou III. stupně, kteří nemají průkaz ZTP, ZTP/P. Pokud tímto průkazem disponují, nadále pro ně platí sleva 75 % na jízdné a QR od ČSSZ nepotřebují.

 Mobilní aplikace k dispozici

Nárok na slevu je možné prokázat v papírové podobě či nejlépe elektronicky – PDF dokument nebo QR kód uložený v nově upravené mobilní aplikaci OneTicket. QR kód  získaný od ČSSZ si do aplikace jednoduše načtete a pak jej pouze ukážete spolu s průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu.

Pro dopravce vytvořil CENDIS odbavovací aplikaci „CheckTicket – Kontrola dokladu“, která je k dispozici volně ke stažení jak v Google Play pro zařízení s OS Android, tak v AppStore pro mobilní telefony s iOS.

Kam se obrátit s dotazy a při potížích

Informace při nesnázích u prokazování slevy i odpovědi na další otázky poskytnou nepřetržitě sedm dní v týdnu pracovníci oddělení zákaznické podpory s. p. CENDIS. Zákazníci se na ně mohou obracet telefonicky na čísle +420 222 266 755 nebo mailem na info@oneticket.cz.

Informace pro cestující i pro dopravce jsou již také na webových stránkách státního podniku CENDIS – Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni včetně otázek a odpovědí (PDF 228,37 kB).

Zdroj: TZ OSSZ