Alzheimerova nemoc postihuje čím dál více lidí – lék českých vědců by ale mohl být „revoluční“

Zdroj: pexels

ČESKO – Alzheimerovou chorobou, tedy degenerativním onemocněním, které postihuje mozek, v Česku trpí dle odhadů kolem 100 tis. lidí, převážně žen. Počty nemocných navíc postupně v čase rostou – za posledních pět let dle dat VZP až o 14 procent. Stávající léčba však průběh onemocnění dokáže jen zpomalovat, to by se ale mohlo změnit díky léku, za jehož vývojem stojí čeští vědci. Preparát, který je nyní již v poslední fázi testování na pacientech, vyvinul tým českého lékaře Martina Tolara. Funkce léku je preventivní a měl by být určen pro lidi s predispozicí ke vzniku Alzheimerovy choroby a také pro ty, u nichž se projeví první příznaky. V případě, že lék úspěšně projde i další fází testování, na trh by mohl zamířit v horizontu dvou až tří let.

Jaká je podstata onemocnění?

Každý mozek produkuje toxiny – zatímco ale mozek zdravého mladého člověk je dokáže odbourat, s věkem se tato schopnost začíná zhoršovat. Alzheimerovu nemoc je tak zjednodušeně možné popsat jako postupné atrofování mozku, který se v průběhu onemocnění zmenšuje a během cca roku, roku a půl, tak může ztratit hmotu cca o velikosti kostky cukru. Poškozování mozku pak může trvat i 20 let, než se choroba projeví, v pokročilé fázi jsou však tato poškození nevratná.

Naději na zpomalení nebo úplné zastavení tohoto procesu pak přináší právě nový lék. Studie totiž ukazují, že dokáže nemoc „dostat pod kontrolu“ a objektivně stabilizovat kognitivní schopnosti. „Lék chrání před ztrátou mozkové tkáně. Jsme schopni zabránit atrofii mozku a ukazuje se také zlepšení kognitivních schopností,“ uvedl přímo vedoucí výzkumného týmu Martin Tolar, neurolog a také zakladatel společnosti Alzheon. Podle Jakuba Horta, neurologa z Neurologické kliniky FN Motole, je pak lék „jednoduchý na podávání a je dobře snášen. Výsledky po jednom roce užívání ukazují, že zasahuje přesně tu klíčovou biologickou podstatu onemocnění.“

Stávající praxe

Lék, který by dokázal Alzheimerovu nemoc zcela vyléčit, zatím neexistuje. Aktuálně v rámci České republiky cca 30 tisíc pacientů využívá tzv. symptomatické léky, které průběh nemoci zpomalují a oddalují její nejzávažnější stadium. Funguje také prevence, lidem s rizikovými faktory lékaři doporučují trénovat paměť a fyzickou aktivitu.

Platí však – stejně jako u celé řady závažných nemocí – že klíčová je včasná diagnostika. Za tímto účelem jsou využívány genetické testy, vědci také pracují na tom, aby nemoc dokázali odhalit z krve ještě předtím, než se projeví. Nejpoužívanější preventivní diagnostickou metodou jsou ale kognitivní testy založené na otázkách a úkolech, které mozek zaměstnají. Vyhodnocovat by se měly pod dohledem odborníků. Existují ale i různé snadné testy, které lze vyzkoušet z pohodlí domova. Veškeré informace – včetně seznamu nejčastějších projevů nemoci (např. ztráta orientace v čase a prostoru, umisťování věcí, kam nepatří ad.) – lze pak najít na webu České alzheimerovské společnosti.

Důležitou podporu pro ty, jejichž blízcí Alzheimerovou nemocí trpí, pak poskytuje také nový projekt vytvořený v rámci Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. V rámci speciálního videokurzu Demence a jak jí porozumět se tak zájemci mohou dozvědět důležité informace o tom, jak se k těm, co jí trpí, chovat, co od nich čekat apod. (např. nebrat si řadu věcí a jednání osobně). Pomoci má také v samotné komunikaci s pacienty.