Liberečtí strážníci dohlédnou na adventní trhy i na bezpečnost ulice Fügnerova

LIBEREC – Městští strážníci budou denně dohlížet na veřejný pořádek o vánočních trzích, od ledna pak na Fügnerově ulici.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník a ředitel Městské policie Ladislav Krajčík občanům představili hlavní témata nastávajícího období. Těmi jsou výkon služby strážníků se zaměřením na dohled na veřejný pořádek a ochranu majetku během programu libereckého adventu a plánované opatření v ulici Fügnerova.

Úkolem městské policie je při více jak tři týdny trvajícím adventním kulturním programu přispět k zajištění veřejného pořádku. Strážníci se v plánovaném bezpečnostním opatření zaměří na bezpečnost města, trhovců i občanů.

Dalším úkolem je bezpečnost ulice Fügnerova. Negativní faktory lokality jsou známé. Městská policie tam proto chystá řadu opatření, která mají zvýšit pocit bezpečí. Hlídky se budou zaměřovat na dodržování veřejného pořádku, zákaz požívání alkoholu a zákaz kouření a preventivně budou předcházet pouliční a majetkové trestné činnosti.
„Obdobně jako při adventu plánujeme v ulici Fügnerova přítomnost hlídky v exponované době od 10 do 22 hodin s podporou zvýšeného dohledu kamerového systému,“ uvedl ředitel městských strážníků Krajčík.

„Do dvou týdnů zajistí městská policie dvoučlennou hlídku strážníků u frekventovaného přechodu pro chodce v Lipové ulici. Strážníci by měli regulovat pohyb chodců přes přechod, a tím umožnit plynulejší dopravu,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

V loňském roce přibyly nově dvě kamery pod „křídly“ terminálu, kamera je také umístěna přímo v čekárně MHD, dvě výškové kamery pokrývají ulici Fügnerova z různých úhlů a vše doplňuje mobilní kamera. „Cílem opatření městské policie je v maximální možné míře zajistit klid a veřejný pořádek ve zmíněné lokalitě tak, aby se zde občané cítili pokud možno bezpečně a byl zajištěn veřejný pořádek a čistota veřejného prostranství,“ uvedl Krajčík. Součástí opatření bude využití asistentů prevence kriminality.