Na Frýdlantsku řádí falešný kominík

FRÝDLANTSKO – Hasiči varují před falešnými kominíky. Zpráva o čištění, kontrole případně revizi spalinové cesty vydaná neoprávněnou osobou má za následek jednak neplatnost dokumentu samotného, ale zejména jde o neodborné posouzení celkového stavu komínového tělesa. V takovémto případě může být neodhalený špatný stav komína příčinou vzniku požáru.

Při prověřování skutečností po požáru v komínovém tělese ve Frýdlantském výběžku byl hasičům předložen od majitele nemovitosti doklad „Posouzení spalinové cesty”, který vydala osoba vydávající se za odborně způsobilou osobu v oboru kominictví. „S ohledem na to, že vydaný doklad neodpovídal platné legislativě, bylo dalším prověřováním zjištěno, že se jedná o doklad vydaný neoprávněnou osobou,“ uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Jednalo se o kominictví z Heřmanic.

Povinnost provádět čištění, kontrolu a revize spalinových cest ukládá majitelům domů zákon. Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest. Seznam revizních techniků spalinových cest je pro ověření k dispozici na internetových stránkách hasičů zde.

Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.