Budou se Liberečáci pod dohledem kamer cítit bezpečněji?

LIBEREC – Už jsme si skoro zvykli, že ve městech jsme téměř na každém kroku sledováni. Městská policie monitoruje veřejně přístupná místa, která byla vyhodnocena jako riziková na základě bezpečnostních analýz, podnětů od veřejnosti a podobně.

Také liberecká městská policie dlouhodobě spravuje a obsluhuje městský kamerový a dohlížecí systém. Nově dohledový systém obohatily dvě nové kamery – pod dohledem strážníků je nyní i okolí skateparku i knihovny.

Jedna z kamer dohlíží na skatepark, cyklostezku a okolí základní školy Barvířská. Její hlavní úlohou je preventivní dohled, ochrana před vandalismem a sociálně nežádoucími jevy v místech, kde se pohybují děti a veřejnost. V případě zhoršené povodňové situace také ke sledování výšky vodní hladiny v řece.

Druhá kamera byla instalována před libereckou knihovnou a synagogou. Jedná se o značně exponované místo s velkým pohybem osob, dětí a studentů, místo kde se konají různé kulturní a společenské události. Úlohou tohoto bodu je zajistit bezpečnostní dohled. V běžném provozu kamera dohlíží na dva objekty – lavičku Václava Havla i přechod pro chodce.

Projekt v hodnotě 666 153 korun byl převážně financován s pomocí účelové dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci celostátního Programu prevence kriminality 2018.

Kamerový systém v Liberci se skládá z 45 kamerových bodů a je celý převeden do digitalizované podoby. Ovládání a dohled kamer zajišťují strážníci operačního střediska a tísňové linky. Obrazový záznam je automaticky ukládán a přemazáván na zvláštním serveru.

Dohled městských kamer odrazuje občany od páchání některých druhů trestné činnosti, záznam je často rozhodujícím podkladem pro policii, využívají se také při mimořádných nebo krizových situacích, ale jejich hlavním účelem je vytváření tzv. “bezpečných zón”. Poloha a počet kamer jsou záměrně zveřejňovány, protože nejdůležitějším cílem je kriminalitě předcházet.