Gigantický obraz pro nespokojené ochotníky se vrátil na své místo

LIBERECKÝ KRAJ – Do jilemnického Krkonošského muzea se vrátilo zdejší velké lákadlo – takzvaná Křížlická opona.

Obraz „Kotel v Krkonoších“ namaloval významný český krajinář František Kaván v roce 1895 temperou na plátno sešité z pěti částí. Je to jeho největší obraz, měří 211 krát 489 centimetrů a malíř ho namaloval jako oponu pro křížlické ochotníky. Těm se ale zvolený motiv nelíbil, což dali umělci najevo. Malířova odpověď na kritiku je dodnes čitelná v pravém dolním rohu obrazu: „Ani pro chloubu, ani pro troubu!“ Právě v důsledku tohoto sporu zůstal obraz svinutý a uložený na půdě tamní hospody, kde byl zapomenut.

Znovuobjeven byl až v roce 1955 a od té doby je součástí výzdoby Krkonošského muzea v Jilemnici, které se na Kavánovo dílo zaměřuje. Muzeum vlastní bezmála sto obrazů tohoto krajináře, který patří mezi významné osobnosti regionu.

Podoba monumentálního obrazu byla po desetiletích už potemnělá a zašlá. Do péče restaurátorů se dílo dostalo zhruba po šedesáti letech. Nyní se obraz o váze 350 kilogramů vrátil po tříměsíčním odborném restaurátorském zásahu, který mu vrátil nádherné světlo, zpět do prvního patra muzea. Nahoru ho vyneslo osm mužů. Než ho usadili zpátky na stěnu, zabralo jim to tři a půl hodiny. Díky restaurování na plátně vynikly detaily, které předtím návštěvníci muzea nemohli vidět, změna je na první pohled markantní.

 

Foto: Jiří Dvořák Krkonošské muzeum FB