Za krmení holubů v Liberci hrozí pokuta!

LIBEREC – Nejenom majitelé nemovitostí se potýkají na svých objektech s vrstvami trusu od holubů, kteří znečišťují římsy, parapety, balkony atd., ale mohou přenášet i některé nemoci, roztoče či parazity. Město se nyní zaměřilo na regulaci těchto opeřenců.

Pravidelnou deratizaci má na starosti odbor ekologie a veřejného prostoru. V gesci má pozemky a veřejná prostranství ve vlastnictví města. Deratizace je zaměřena na snižování stavů hlodavců, zejména potkanů, a dále na regulaci populací holubů. V minulosti byla regulace holubů prováděna na základě monitoringu dané lokality, posléze firma za účelem odchytu rozmístila odchytové klece. V posledních letech město přistoupilo k biologické ochraně, kdy jsou holubi plašeni za pomocí dravců a zároveň dochází i k odchytu do klecí.

Spolupráce probíhá také s Krajskou nemocnicí Liberec, kde hrozí především kolize s vrtulníkem záchranné služby, ale také např. s některými vybranými nákupními centry. Jestliže však chce město docílit trvalejšího efektu, neobejde se to bez patřičného chování obyvatel. Počet holubů ve městě totiž souvisí nejen s dostatkem vhodných hnízdišť, ale i dostupností potravy a celkově pořádkem ve městě. A to si mnozí lidé neuvědomují. Za krmení holubů na veřejných místech přitom hrozí až tisícikorunová pokuta. V Liberci tento nešvar hlídají městští strážníci. Kohokoli, kdo hodí holubům jídlo, třeba kus pečiva nebo zrní, mohou strážníci na základě městské vyhlášky pokutovat.

Další alternativou k omezení výskytu holubů je zabezpečení parapetů a říms u jednotlivých objektů speciálními spirálami či bodci a balkony sítěmi. Také různé další vletové otvory na objektech by si majitelé měli zabezpečit, aby se nezvyšoval počet míst, kde holuby zahnízdí a vyvedou mladé. Je sice čistě na majitelích konkrétních nemovitostí, zda k takové formě ochrany přistoupí, ale v rámci celoplošného snižování stavu populace holubů bude město Liberec rádo za každého takto zodpovědného majitele nemovitosti.