Liberec přijal vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Ohňostroje budou jen na silvestra a Nový rok

LIBEREC – Liberečtí zastupitelé včera schválili novou vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí. Vyhláška začne platit od 17. dubna.

Předmětem této vyhlášky je stanovení zákazu používání pyrotechnických výrobků od kategorie F2 výše, neboť se podle radních jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Cílem vyhlášky je ochrana před hlukem, světelným znečištěním a záblesky a jejím důsledkem je pokojné a bezpečné soužití občanů města.

Zákaz se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince každého roku. Také nebudou regulovány pyrotechnické výrobky kategorie F1, která je dostupná dětem od 15 let a zahrnuje prskavky, různé narozeninové fontány, praskací provázky, pistolové kapsle a podobně.

Pro lampiony štěstí zákaz platí po celý rok bez výjimek. Ty jsou velmi častým původcem požárů. Jde totiž o nekontrolovaný otevřený oheň, který může spadnout na střechu, do pole či do lesa a způsobit tam nenávratné škody.

Rada města může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu na základě žádosti, která musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, kdy mají být pyrotechnické výrobky používány. Žádost se podává na libereckém magistrátu, na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu.

Na území Rekreačního a sportovního areálu Vesec se vyhláška nevztahuje. Zde bude možné odpalovat zábavní pyrotechniku bez povolení celoročně.