Odstartuje třetí vlna kotlíkových dotací. Víme, kdy můžete zažádat o podporu

LIBERECKÝ KRAJ – Kraj se zapojí do třetí vlny kotlíkových dotací. Schválilo to zastupitelstvo Libereckého kraje na svém únorovém zasedání. Příjem žádostí se spustí v září. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace od ministerstva životního prostředí bude moci kraj rozdělit celkem 139 milionů korun na výměnu zastaralých neekologických kotlů za ekologické zdroje tepla.

Žadatelé mohou vyměnit kotle na ruční přikládání 1. a 2. emisní třídy za automatické kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. V letošní výzvě nebude možné pořídit kombinovaný kotel na uhlí a biomasu. Výše podpory závisí na druhu pořizovaného zdroje tepla. Stejně jako v předchozích výzvách budou zvýhodněni ti žadatelé, kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Výzvu k podávání žádostí kraj vyhlásí letos v červenci. Zájemci pak mohou žádat o podporu od září. „Vzhledem k tomu, že se při minulém kole kotlíkových dotací osvědčilo elektronické podání žádosti o dotaci a následné doložení vytištěné žádosti včetně příloh, zůstane kraj u tohoto způsobu podání,“ uvedla členka rady kraje Radka Loučková Kotasová.