Děti ze sociálně slabých rodin nebudou ve školách o hladu

LIBERECKÝ KRAJ – Liberecký kraj se snaží zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol. Rada Libereckého kraje schválila předložení žádosti ministerstvu práce a sociálních věcí o finanční příspěvek na potravinovou pomoc dětem v regionu. Kraj se na celém projektu podílí aktivně od samého počátku. Ve školním roce 2019/2020 se přidá již popáté.

V průběhu projektu poskytne kraj školám finanční prostředky na zajištění školního stravování. Školní jídelny za ně opatří nákup potravin a připraví hotová jídla. Stravné bude hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování.

„Liberecký kraj je v tomto projektu průkopníkem, jelikož se do výzvy ministerstva práce a sociálních věcí zapojuje od začátku. Jsem rád, že se díky tomu mohou děti, které pocházejí z ekonomicky a sociálně slabších rodin, kvalitně najíst. Pomůže jim to i v jejich začlenění do kolektivu svých vrstevníků,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Do pilotního projektu potravinové pomoci se ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 zapojilo 23 škol pro 165 dětí. Tento počet vzrostl tak, že v minulém a tomto školním roce to bylo shodně již 62 škol a školských zařízení a potravinovou pomoc obdrželo, resp. přijímá přes 1200 dětí.

Ilustrační foto