Mohou za to mimozemšťané nebo rozvášnění ježci?

Kruhy v obilí

Různé obrazce v obilí se poprvé objevily v Anglii. Odborní badatelé i amatérští výzkumníci se stále dohadují, zda za ně mohou mimozemšťané, nějaké přírodní energie nebo zda jsou dílem lidí.

První obrazce a jejich zkoumání

První kruhy byly nalezeny nejprve v okolí Stonehenge a podobných památek. Místa s nejčastějším výskytem piktogramů a kruhových formací byla více než celé čtvrtstoletí navštěvována jak výzkumníky, tak nadšenci toužícími vidět něco neznámého a záhadného. Také ovšem šarlatány a podvodníky – ti dokonce nabízeli zaručeně léčivé esence odebrané z prostoru obrazce.

Ovšem opravdoví ufologové poukazují na to, že v oblastech výskytu kruhů byly často spatřeny létající objekty, které náhle mizely a zase se objevovaly. Konspirativní teorie hovoří o tom, že např. jednou byl podobný úkaz natočen BBC, filmový materiál byl však zabaven Ministerstvem obrany.

Je také fakt, že lidé v okolí těchto obilných obrazců mnohdy vypovídají o pozorování neobvyklých jevů, a to často různých světelných i zvukových efektů – nebo naopak zavládne nezvyklé ticho. Uvnitř kruhů dochází prý k poruchám elektronických přístrojů.

Zvukové efekty podle některých hypotéz může způsobovat přítomnost elektricky nabitých částic a jejich pohyb, podobně jako ve větrných vírech. Rychle rotující plasmový vír vytváří intenzivní elektromagnetické pole, které je doprovázeno zvukovými, otickými a elektromagnetickými jevy. Jakmile vír ustane, ustanou i efekty – a zůstane jen výsledek – většinou kruhový obrazec.

Kruhy i u nás

U nás se objevily poprvé v roce 1993 v okolí obce Kolinec na Sušicku. Místní obyvatelé viděli v té době v noci podivná světla. Od té doby byly u nás objeveny a zdokumentovány podobných obrazců v obilí desítky.

Jak tedy vznikají? Navzdory řadě podvodů lidé věří, že alespoň některé obrazce vznikly jiným způsobem. Podle nich mohou napovědět rostliny na takových místech – dle některých výzkumů zůstávají pletiva stébla i po polehnutí funkční a dále rostou, zatímco u padělků dojde k jejich zlomení.

Nejrůznější teorie

Najdou se také lidé, kteří se domnívají, že je to způsob, kterým dává planeta najevo nespokojenost s tím, jak lidé s přírodou zacházejí. Někteří skeptici dokonce uvádějí, že kruhy mohou tvořit helikoptéry svými rotory nebo zvěř, např. rozvášnění ježci, honící se dokolečka.

Teorií o vzniku je velmi mnoho – na protipólech stojí díla mimozemšťanů versus díla lidí, tedy podvody či recese. Dále teorie o přenosech energie, vlivech geologického podloží, působení hub, přehnojení apod.

Je to možné? Proti tomu všemu ovšem hovoří přímo některé obrazce, které jsou tak komplikované, že musely nutně vzniknout nějakou vědomou činností. Jakou, kým a proč?