UFO nebo obláček? Kontroverzní obraz Madony z Florencie je předmětem sporů

Obraz Madony

Na freskách, malbách a gobelínech jsou někdy kromě věcí obvyklých zobrazeny i věci neobvyklé. Odborníci se pak dohadují, jakým způsobem tyto jevy interpretovat. Jedním z takových zobrazení je obraz Madonna e San Giovannino, který je vystaven v Palazzo Vecchio ve Florencii.

Záhadný je i autor

Obraz je namalován na kulatém dřevě a měří asi jeden metr v průměru. Je to unikát ukrývající mnohá tajemství – již původ obrazu se stal podnětem k různým hypotézám. Malíř je neznámý, obraz se našel ve zřícenině kláštera Sant´Orsola ve Florencii. V úvahu přichází hlavně malíř Domenico Ghirlandaia (1445 – 1494), který rád pracoval tajně. Objevují se ovšem i další a další nápady, kdo mohl obraz namalovat.

Na obraze má Marie ruce spojené k modlitbě a shlíží dolů na dva chlapce. Ten jeden chce druhému, který zřejmě upadl, pomoci postavit se na nohy. Ten ale vzhlíží na Madonu a natahuje k ní levou ruku. Motiv dvou chlapečků s Madonou se v dějinách umění objevuje zas a znova a podle znalců je tu k vidění Ježíšek a Jan Křtitel jako klouček. Odborníky nevzrušuje ani to, že existují také mariánské obrazy se třemi chlapci. Obecně je historiky přijímáno, že je to narážka na svatou Trojici.

Zvláštní malba

Na námi popisovaném obraze se v blízkosti levého horního okraje nachází slunci podobný symbol a pod ním tři zlatě se lesknoucí objekty. Jelikož se stejný motiv nachází i na šatech Madony namalované malířem Botticellim, nejsou to zřejmě žádné létající objekty, ale toto “Znamení tří hvězd” má nějaký magický význam, který má co do činění s Marií.

Ještě zajímavější je ovšem tmavé, diskovité nebeské těleso umístěné v pravé horní části obrazu. Zřetelně se vznáší na horizontu za zády Madony a je obklopeno zlatožlutou září. Zarážející je podobnost s fotografiemi UFO, jak je známe dnes. Tento dojem je zesílen postavou muže, který stojí na kopci v pozadí krajiny, zaclání si jednou rukou oči a dívá se k nebeskému jevu. Pes vedle něj sleduje s otevřenou tlamou tentýž objekt. K této scéně nesedí imaginární symbolika – spíše se něco muselo skutečně nacházet ve vzduchu. Kunsthistoriky je tento světelný objekt označen jako mrak.

Podrobnější analýza

Je pravda, že ke zvláštním atmosférickým jevům dochází. Italský archeolog Roberto Volterri proto podrobil obraz důkladné počítačové analýze a dokázal přitom zviditelnit skryté detaily: další osobu, která sedí v pozadí a taktéž upřeně hledí na vznášející se objekt – ten když je zvětšen, jeho spodní část se podobá kovovému tělesu.

Obraz pochází z druhé poloviny 15. století – právě z této epochy byla zdokumentována svědectví mnoha nevysvětlitelných pozorování, a to i od lidí tehdy vážených. Obraz také není v tomto smyslu ojedinělý: další podobné malby se nacházejí třeba ve Vatikánu, v Neapoli, v Paříži, v Londýně, ale i v klášterech v Kosovu nebo Gruzii.

Vše nadále zůstává otázkou interpretace. Jak přišli umělci ke svým motivům? Badatelé různých zaměření se přou: jedná se o groteskní inspiraci, křesťanskou metaforu a skrytou symboliku, zavádějící přírodní fenomény nebo přece jen o zobrazení UFO? Kdo má pravdu?