Pražský Golem: nenáročný pomocník v domácnosti, démon, android nebo mimozemšťan?

Golem

Kdo by neznal legendu o Golemovi! Ale kým nebo čím Golem ve skutečnosti byl? Pověst se váže k záhadnému židovskému rabínovi, kterému se říkalo rabbi Löw – ten měl Golema stvořit a oživit.

Legenda praví…

Jehuda Löw ben Becalel řečený rabbi Löw působil až do své smrti roku 1609 jako vrchní pražský rabín, a byl ve své době jedním z nejvýznamnějších židovských učenců. Horlivě se věnoval kabale, souboru tajných židovských nauk, shrnutých hlavně v proslulé knize Zohar. Ovšem do historie se nezapsal ani tak svými znalostmi okultismu či astrologie, ale tím, že měl zkonstruovat umělého člověka – Golema. Celá pověst byla literárně zpracována mnohokrát, ale jádro zůstává stejné – rabbi uplácal hliněného homunkula, kterého oživoval pergamenem se šémem (nezkráceně šém-h´am-fóráš) – tedy s písmeny Božího jména.

Doma ho potom prý představil jako nebohého němého cizince, kterého pověřil službou v rabinátu. (Podle legendy Golem neuměl mluvit – dle kabaly totiž patřilo tajemství řeči k těm největším – tak velkým, že si s ním ani rabbi Löw nedokázal poradit). Další osudy Golema jsou známé: stačil nestřežený okamžik, Golem se vzbouřil a začal ničit vše kolem sebe. Rabbi mu pergamen se šémem vyjmul a Golemovo tělo ukryl – jenže nikdo neví kam. Navzdory tomu, že bylo zatím každé pátrání neúspěšné, milovníci záhad jej nepřestávají hledat.

Nejrůznější hypotézy a teorie

Celá legenda vyvolává rozepře ohledně jednotlivých aspektů a lidé vyslovují různé hypotézy. Opravdu Golem existoval? A pokud existoval, čím vlastně byl? Je možné, aby rabbi sestrojil prvního robota nebo přímo androida? V této souvislosti by byla možná snadnější interpretace té části legendy, kdy Golem přestane poslouchat. Otázka, zda člověku přísluší podobné bytosti vytvářet, je totiž zcela současná. Golem se vzbouří, jako v mnoha moderních dílech roboti a stroje. Pak by byla celá legenda zároveň mementem lidstvu.

Podle jiných teorií pracoval rabbi s “Božími energiemi”. Co tím bylo přesně míněno, není známo – mohla to prý být nějaká síla, kterou rabbiho současníci neznali. Skeptici pochopitelně o celé věci pochybují a mají ji za pouhou pohádku. Ale pozor! Co když to není pohádka, možná pověst jen zkresleně vypráví o něčem, co má reálný základ, jako ostatně většina pověstí. Není Golemovo ničení města jen dávno zapomenutou vzpomínkou na výbuch nějakého mechanismu?

Nebo měl rabbi Löw k dispozici tajné rukopisy, které si židovští rabíni tajně předávali z generace na generaci? Nezapomeňme také, že již bylo uvedeno, že byl rabbi předním kabalistou a právě židovská kabala je v jistém smyslu směsicí bílé a černé magie.

Otázek je víc než dost a všechno jsou to spekulace. S příchodem našeho věku se objevila i nová teorie: Golem byl podle ní mimozemšťan, který si rabbiho Löwa vybral jakožto zřejmě jednoho z největších inteligentů své doby. Tato hypotéza je ještě zajímavější, když uvážíme, že podobného homunkula měl sestavit již ve 13. století německý učenec Albertus Magnus. Co když se historie v Praze jen opakovala?

Největší skeptici tvrdí, že šlo přece jen o člověka – fyzicky zdatnou, nicméně mentálně zaostalou osobu, která posluhovala. Ale o tom, že Golem posluhoval, nenajdeme ve starších legendách ani zmínku.

Spisovatel a mystik Gustav Meyrink to viděl ještě jinak. Ve svém nejslavnějším románu představil Golema jako démona, který se v třicetiletých intervalech zjevuje a mizí v domě bez dveří.

Teorií je opravdu spousta, některé nás lákají více, jiné méně. Můžete si vybrat podle svého přesvědčení… V tomto smyslu ještě čeká Golema velká budoucnost…