Ztracená kolonie z ostrova Roanoke – pomoc nikdy nepřišla

Jedna z největších záhad dávné historie Ameriky bylo neobjasněné zmizení kolonie sira Waltera Raleigha, která se ztratila z ostrova Roanoke u Severní Karolíny na přelomu 16. a 17. století. Nikdy se oficiálně nepřišlo na to, co se osamělým kolonistům přihodilo.

Záhadné zmizení

Naposledy byli spatřeni svými krajany v tomto složení: 117 mužů, žen a dětí žijících v osadě na ostrově Roanoke. Chystali se ovšem prý odtud odejít, byli totiž obklopeni Indiány, kteří vůči nim nebyli právě příznivě naladěni. Obyvatelé osady si stěžovali na nedostatek jídla, což byla nepochybně pravda. Jakmile se však loď, po které vzkázali o pomoc, ztratila za horizontem, osadníci zmizeli. Když na ostrov Roanoke konečně dorazila loď s potravinami, našli námořníci osadu liduprázdnou. Nikde nebyly žádné stopy po masakru nebo bitvě. Žádný vzkaz pro záchrannou výpravu nalezen rovněž nebyl, pouze na jednom z kůlů bylo vyřezáno jediné slovo: “Croatan”.

Možné nalezení?

Roku 1719 se objevila první zmínka o možném osudu obyvatel nešťastné osady. Tehdy nějací odvážní bílí lovci vstoupili do oblasti nyní nazývané Robeson County, necelých dvě stě mil od Roanoke. Tam u kmene Kríků uviděli nejpodivnější indiánskou rasu. Její příslušníci měli podstatně světlejší pleť a žili v dokonale projektovaných vesničkách. Hovořili částečně anglicky, používali však idiomy, které patřily k běžnému úzu v době, kdy se ztratili osadníci z Roanoke. Nyní obdělávali půdu s otroky, většinou indiánskými zajatci.

Našli se přece jen další badatelé, kteří se o tento případ zajímali. Zjistili, že mnozí z osadníků pocházeli z anglického Scoville Townu. Krícká osada, kde se nacházeli podivní indiáni, se jmenovala Scuffletown. V době, kdy si bílí lovci všimli nevšedního zjevu těchto lidí poprvé, zmiňovali se příslušníci kmene o svých modrookých předcích, kteří “mluvili jako kniha.”

Dohady

Nedozvíme se asi přesně, co se s příslušníky zmizelé osady přesně událo. Víme, že se jim podařilo nechat na sloupu vzkaz “Croatan” – to bylo označení kmene, který využíval otroků. Slovo sice Angličané zaregistrovali, ale pokud přece jen vytušili, že může jít o nějaké heslo, které by je ke ztraceným krajanům mohlo zavést, neodvážili se pravděpodobně podle něho jít. Ztracená kolonie byla zkrátka odepsaná, a tak tomu bylo po dalších sto let. Zřejmě pochytáni, odvlečeni a přinuceni žít mezi svými nepřáteli, dokázali ze svého osudu vytvořit odkaz, který sice zapadal do zvykového rámce uchvatitelů, ale přesto je od okolí odlišoval.

Ono jediné slovo “Croatan” bylo voláním o pomoc, která ovšem nikdy nepřišla.