Jak úspěšně reklamovat I: Mýty o reklamacích. Podléháte jim také?

Ilustrační foto

Některé zaručeně pravdivé informace o reklamacích si předávají zákazníci sami, jiné však můžete vyslechnout přímo z úst prodávajících. Mezi nejčastěji uváděné polopravdy či přímo mylné informace patří následující:

Reklamace musí být vyřízena do 30 pracovních dní

Je pravda, že prodávající má na vyřízení reklamace 30 dní, nikoli však pracovních nýbrž kalendářních. Někteří vynalézaví prodejci se totiž ohánějí pracovními dny, čímž si lhůtu svévolně prodlouží. Správně reklamační lhůta začíná běžet  v den následujícím po dni, kdy byla reklamace uplatněna. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. Připadne-li tedy konec lhůty na sobotu, nemůžete jít vynadat prodavači už v pátek, ale musíte počkat až do pondělí.

Zboží musíte reklamovat v prodejně, kde jste ho zakoupili

Zboží nemusíte nutně reklamovat pouze v prodejně, v které jste ho zakoupili, ale také v jiné pobočce dané obchodní sítě nebo přímo v servisu uvedeném v reklamačním řádu. Koupíte-li si např. na zpáteční cestě z dovolené mixér v pražském Penny, tak vám nikdo nemůže bránit v tom, abyste ho reklamovali v jedné z Penny poboček v Ostravě,  kde bydlíte.

 O přijetí reklamace rozhoduje vedoucí prodejny

V žádném případě se nenechte v obchodě odbýt větou: „Paní vedoucí tady dnes není, přijďte zítra.“ V provozovně totiž musí být po celou otevírací dobu pracovník, který je pověřen vyřizováním reklamací. Nikde není řečeno, že to musí být právě vedoucí.

Bez paragonu zboží reklamovat nelze

Reklamovat zboží s originální účtenkou je samozřejmě pro obě strany nejjednodušší, ale máte i jiné možnosti. Můžete předložit kopii stvrzenky v papírové nebo elektronické podobě či jiný doklad o koupi, např. výpis z účtu (platíte-li kartou nebo převodem).  V krajním případě lze využít svědectví osob, které vaši koupi dosvědčí, nicméně tato cesta je poměrně komplikovaná.

Pokud se vada nepotvrdí, hradíte náklady na celou reklamaci

Reklamace, tedy sepsání reklamačního protokolu, doprava zboží do servisu, jeho diagnostika a oprava, je ze zákona zdarma. Toto platí také v případě, kdy se vada v průběhu servisní diagnostiky neprokáže. Takže pokud budete reklamovat rádio, protože na něm nechytíte určité stanice, a v servisu zjistí, že rádio je v pořádku, tudíž že problém je někde jinde, pak vám prodávající nemůže zaúčtovat tisícovku, aby pokryl práci v servisu.