Hráz Mšena se na více než rok uzavře

JABLONEC NAD NISOU – Povodí Labe připravuje opravu koruny hráze přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Stavební práce znemožní užívání komunikace na hrázi přehrady.

Stavební práce začnou v září 2019 a potrvají do listopadu 2020. Nádrž zůstane během prací napuštěna. Komunikace na hrázi bude zcela uzavřena od září 2019 do listopadu 2020, pro průchod bude možné využít chodník v podhrází, který nebude stavbou dotčen.

Účelem stavby je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze, ochrana před zatékáním srážkových vod, prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení stavu komunikace na hrázi. Po provedení nových hydroizolací budou opraveny povrchové vrstvy vozovky a chodníků, oprava zábradlí a přespárování pohledových kamenných bloků na koruně hráze.

Stavební práce budou stát 18,8 mil. Kč. Zhotovitel žádá obyvatele Jablonce nad Nisou a návštěvníky, aby respektovali omezení vyplývající ze stavebních prací.

Foto: Jablonecké kulturní a informační centrum