Liberec rozšířil bezdoplatkovou zónu

LIBEREC – Bezdoplatková zóna v liberecké Vojanově ulici je od včerejška rozšířena o další dvě budovy. K objektu č. p. 138, dnes již zcela uzavřenému, nově přibyly objekty č. p. 132 a č. p. 133. Všechny tři budovy přitom spolu přímo sousedí a jsou dlouhodobě považovány za významně sociálně vyloučené.

Rozšíření zóny v praxi znamená, že novým nájemníkům zmíněných budov už úřad práce nemůže v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi přiznat doplatek na bydlení. Zóna se ale nijak nevztahuje na současné obyvatele všech tří domů, resp. na obyvatele s platnou nájemní smlouvou, byť s přiznaným doplatkem na bydlení, stejně jako na obyvatele s jinou dávkou státní sociální podpory či hmotné nouze, tj. třeba příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí či přídavek na děti. Dopad vyhlášení zóny je tedy vždy omezený.

„Důvody kvůli zvýšenému výskytu rizikových jevů a častému narušování veřejného pořádku byly zjevné a řádně podložené intenzitou výjezdů republikové i městské policie. Od rozšíření zóny si slibuji alespoň mírné zlepšení velmi nepříznivého stavu ve Vojanově ulici, kterou považuji dlouhodobě za nejvíce sociálně zatíženou oblast ve městě a sousedsky trvale neudržitelnou,“ vysvětlil náměstek primátora Ivan Langr.

„Samozřejmě platí – stejně jako v případě první zóny, že budeme s klienty Vojanovy ulice pracovat v rámci některého z režimů sociálního bydlení, pokud ale oni sami budou aktivně spolupracovat. Není v žádném případě naším cílem zvyšovat počet lidí bez střechy nad hlavou nebo v bytové nouzi,“ uvedl Langr.

Pro město je vyhlášení bezdoplatkové zóny vedle sociální práce a sociálního začleňování jediným nástrojem, který může ze zákona uplatnit. „Kombinujeme je třeba s našimi projekty asistentů prevence kriminality či terénních sociálních pracovníků, kteří jsou mj. součástí tzv. bezpečnostních mikrotýmů v oblasti Vesce a Doubí, resp. nově Františkova a Hanychova. Pokud jde o další rozšiřování bezdoplatkové zóny, velmi bedlivě sledujeme situaci především na Ještědské ulici v blízkosti zdejší ubytovny, kde je soužití s ostatními obyvateli velmi složité. Vzhledem k tomu, že majitel počítá s rekonstrukcí ubytovny, však zatím vyčkáváme,“ dodal náměstek Ivan Langr.

Foto: Google