Léky mohou zdraví chránit, ale také ničit

Ilustrační foto

Pokud berete jakékoli léky, vždy je třeba se zajímat, jestli je spolu můžete kombinovat a jak je správně užívat. Každá látka se totiž v těle vstřebává trochu jinak. Navíc některé látky své účinky vzájemně zesilují, jiné zase tlumí. Může dokonce dojít  k tomu, že některé látky se vyloženě nesnášejí, takže jejich kombinace může být pro váš organismu dokonce nebezpečná. Odborně se tomuto vzájemnému ovlivňování říká léková interakce.

Interakce chtěné a nechtěné

Spolupůsobení léků lze využívat záměrně, tehdy hovoříme o záměrné interakci. Současně jsou podávány např. dva léky s cílem zvýšit účinky jednoho z nich. Tuto skutečnost lékař využívá, pokud chce zvýšit účinnost daného léku, ale nechce zvyšovat jeho dávku. Například současné užití léků na tlumení alergie a léku na spaní může vést k zesílení tlumivého účinku, takže místo jedné tabletky na spaní může stačit jen půlka. Nechtěná interakce je taková, kdy určitý lék snižuje účinnost jiného léku (snižuje jeho vstřebávání, prohlubuje nežádoucí účinky atd.). Například některé léky proti průjmu snižují vstřebávání, a tím také účinek ostatních léků, proto by zde měl být dodržen minimálně dvouhodinový odstup.

Čím více léků, tím více nežádoucích účinků

Je běžné, že čtyřicátníci užívají jeden až dva léky denně, přičemž s přibývajícím věkem a počtem zdravotních problémů se počet léků zpravidla rychle zvyšuje. Nebývá výjimkou, že senioři užívají až deset různých druhů léků. Pokud užíváme pouze dva druhy léčiv, riziko interakce je přibližně 6 %. Avšak při užívání pěti léků se riziko zvyšuje na 50 % a jedná-li se o více než pět druhů léků, pak pravděpodobnost vzájemné interakce je již přes 90 %.

Jak brát léky bezpečně

Užíváte-li více léků či různých přípravků na podporu zdraví, vždy o všech informujte jak lékaře, tak lékárníka a zjistěte, jestli všechny léky můžete skutečně kombinovat. Dále se zeptejte, jestli není potřeba mezi některými léky dodržet určitý časový odstup a jak je užívat v kombinaci s jídlem (před, v průběhu nebo po jídle) a čím je zapíjet, případně čemu se raději vyhnout. Nezapomínejte, že největším nepřítelem léků bývá alkohol.